Otevření kruhového objezdu v Předlicích

Akce je společnou investicí tří investorů – Ústeckého kraje, statutárního města Ústí nad Labem a Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Dílo realizuje společnost STRABAG Rail se sídlem v Ústí nad Labem.

Stavební práce byly zahájeny 24. dubna 2019. Stavbu v průběhu realizace provázely neočekávané situace, například nalezení historických tramvajových kolejnic a pražců nebo odhalení sklepních prostor historických objektů.

Do poloviny prosince budou již za plného provozu dokončovány pouze drobné stavební práce na přilehlých chodnících. V příštím roce bude realizován zbývající úsek ulice Majakovského (od křižovatky s ulicí Prostřední po křižovatku s ulicí Marxova) o délce cca 100 m.  Realizace bude probíhat bez úplné uzavírky dle předpokladu od dubna 2020 do června 2020.

Zdroj: ÚL