Otevřený dopis prezidentu Václavu Klausovi: Upusťte od konfrontace!

Forum pro česko-rakouský dialog vyzývá prezidenta Václava Klause, aby upustil od konfrontačních projevů. Reaguje tím na nedávné Klausovo vyjádření, v němž zpochybnil kvalifikaci senátora Karla Schwarzenberga, kterého navrhla na post ministra zahraničních věcí Strana zelených do nově sestavované vlády.

Cesta změny, která považuje senátora Schwarzenberga za osobnost skutečně výjimečných kvalit a nepopiratelné kvalifikace, podporovala již dříve jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky. „Lesník Karel Schwarzenberg nepřestal být nikdy oddaným vlastencem a obhájcem českých zájmů všude, kudy chodil – a to nejen v lese,“ řekl tehdy k jeho kandidatuře Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny.

Se zněním dopisu se ztotožňujeme.

K dopisu, který bude odeslán 8. ledna 2007, je možné se připojit do soboty 6. ledna mailem na adresu office@a-cz-dialog.net s uvedením: jména, povolání/funkce, adresy a případného spojení.

Vážený pane prezidente,

Ve svém článku pro deník Dnes ze dne 28. prosince 2006 jste vyjádřil názor, že pan

Karel Schwarzenberg není vhodnou osobou pro post ministra zahraničí České republiky, neboť je s ní spojen pouze menší částí svého života a nelze proto očekávat, že by zejména proti Rakousku jasně a ostře prosazoval české zájmy.

Podobné obavy jsou srozumitelné v perspektivě konfrontativního chápání světa jako primárně nepřátelského prostředí, ve kterém je nutno se vůči ostatním vymezovat, přísně oddělovat „naše“ a „cizí“, izolovat se, prosazovat vlastní zájmy na úkor druhých. Dominovalo oběma našim společnostem zejména v první polovině minulého století.

Od té doby převážila orientace na kooperativnost a na vzájemný respekt a zajistila Evropě mimořádně dlouhé období míru, stability a prosperity. Pro tyto hodnoty se referendy o přistoupení k Evropské unii rozhodli i občané obou našich zemí a zavázali tím rovněž své představitele.

Z této perspektivy Vaše obavy sdílet nemůžeme.

Pan Schwarzenberg je osobou, která nejen svým kádrovým původem, ale i svým osobním angažmá spojuje a nikoli rozděluje. Zdůrazňujete potřebu otevřené diskuse mezi Českou republikou a Rakouskem. Když před pěti lety Jörg Haider a Miloš Zeman naše vzájemné vztahy zatížili obdobnými postoji, patřil mezi iniciátory přeshraniční občanské iniciativy Forum pro česko rakouský dialog, která ne nevýznamně přispěla k jejich opětnému urovnání.

Sestavování vlády je výsadní záležitostí zvolené politické reprezentace. Konfrontatativní projevy jejich členů se však bezprostředně týkají nás všech, občanů obou zemí. Žádáme Vás proto, abyste od nich upustil.

Forum pro česko-rakouský dialog

Lesník Karel Schwarzenberg nepřestal být nikdy oddaným vlastencem a obhájcem českých zájmů všude, kudy chodil – a to nejen v lese.

TIP: Jak funguje PPL sledování zásilky a jak k nákupu využít půjčku bez příjmu případně okamžitou půjčku pro dlužníky?