Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek – podmínky, zkušenosti

Dobrý den, od 11.2.2012 jsem evidována na úřadu práce. Od zaměstnavatele mám nárok na 3 měsíční odstupné.Nyní se mi naskytla možnost práce na  dohodu. Chtěla bych se zeptat,zda si mohu přivydělat a přitom být v  evidenci na úřadu práce a zda bych po vyčerpání 3měsíčního odstupného dostala podporu v nezaměstnanosti, když bude ještě trvat smlouva na dohodu  o provedené práci. Z čeho se bude vypočítávat výše podpory, bude mít na  ni  vliv dohoda o provedené práci?Kdyby odměna za práci na dohodu přesáhla 10000 Kč, měla bych po uplynutí doby na dohodu nárok na podporu a mohla bych se znovu zaevidovat? Napište mi prosím,co pro mne bude výhodnější, abych nebyla sama proti sobě a nebyla bych s prací na dohodu (těch 300 hod) spíše ztratná.

Dobrý den, děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši poradnu. Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon výdělečné činnosti. I během vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání můžete vykonávat výdělečnou činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Rovněž můžete vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výkon této činnosti musíte nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti oznámit úřadu práce a pravidelně dokládat výši měsíčního výdělku.

Pokud tuto povinnost nesplníte do 8 kalendářních dnů je toto důvodem pro vyřazení z evidence. Do evidence můžete být opět zařazena po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřazení.

Pokud budete vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce, nesmí být Vaše měsíční odměna vyšší než polovina minimální mzdy, tj. 4 000 Kč měsíčně. V opačném případě, by Vám úřad práce ukončil vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

V případě, že ke dni ke kterému Vám má být podpora v nezaměstnanosti přiznána budete pracovat na DPP (či jinou výdělečnou činnost), nárok na podporu v nezaměstnanosti po tuto dobu mít nebudete (nebude Vám vyplácena). Podpora v nezaměstnanosti Vám bude vyplacena až po ukončení DPP. Podpůrčí doba o dobu výdělečné činnosti Vám krácena nebude.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního ukončeného zaměstnání v období 2 let před  zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Na výpočet výše podpory v nezaměstnanosti Vaše DPP nebude mít vliv.

Pokud se  rozhodnete ukončit evidenci na úřadu práce a pracovat na DPP, můžete opět po ukončení doby na kterou byla DPP sjednána, požádat úřad práce o zařazení do evidence. Rovněž o zařazení do evidence můžete požádat i v případě, pokud Vaše DPP bude trvat, nesmí však její příjem přesáhnout polovinu minimálním mzdy, viz výše.

Nárok na podporu Vám vznikne po splnění zákonem stanovených podmínek. Těmito podmínkami jsou:

  • v období posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal uchazeč zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění  alespoň 12 měsíců
  • požádal o podporu v nezaměstnanosti
  • ten, komu má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu

Shrnutí: Pokud budete vedena na úřadu práce, Váš výdělek nesmí být vyšší než  polovina minimální mzdy. Po tuto dobu Vám podpora v nezaměstnanosti nebude vyplácena. O tuto podporu však nepřijdete, bude Vám vyplácena až po ukončení DPP. Podpůrčí doba Vám krácena nebude. Pokud Váš příjem z DPP bude vyšší než 4 000 Kč, nemůžete být vedena v evidenci.

Zde záleží na Vás, na jak dlouho bude DPP uzavřena a jak vysokou měsíční odměnu budete mít a zda se Vám ukončení vedení v evidenci vyplatí. Výše odměny se každý měsíc může měnit. Po ukončení DPP se opět můžete zaevidovat na úřadu práce. Pro nárok na podporu musíte splnit výše uvedené podmínky. Je tedy na Vás, pro co se rozhodnete.