Policie se zachovala nepřiměřeně situaci

PRAHA – Chování Policie České republiky, která zakročila 1. května na oslavách Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) proti hlasitým protestům ze strany antikomunistů Jana Šinágla a Martina Dufka, považuje Klub otevřené demokracie (KOD) za velmi nepřiměřený. KOD sdružuje nezávislé senátory, zvolená za Cestu změny (CZ), Evropské demokraty (ED), Liberální stranu (LiRA), Občanskou demokratickou alianci (ODA), Stranu zelených (SZ) a Unie svobody-Demokratické unie (US-DEU).

„Podle našich informací se zachovala policie nepřiměřeně celé situaci,“ míní senátorka a předsedkyně KOD Soňa Paukrtová. KOD se podivuje nad tím, že policie, která byla na místě, reagovala mnohem více na projevy nesouhlasu s komunistickou ideologií. „Chtěla bych věřit tomu, že v naší zemi platí zákony demokratického státu, nikoliv zvůle neuniformovaných jedinců,“ připomíná senátorka. Proti aktivistovi Šináglovi zasáhli podle svědectví účastníků také neuniformovaní muži, kteří ho násilím odvlekli do auta.

Policie České republiky nechává pravidelně bez povšimnutí neofašistické demonstrace. KOD míní, že policejní orgány se projevy extremismu nezabývají stejnou měrou. Ani na poslední akci toho druhu, která proběhla o víkendu v Brně, policie k naší lítosti nezasahovala.

Klub otevřené demokracie (KOD) posílá ministru vnitra Františku Bublanovi dopis s žádostí o vysvětlení celého případu. „Doufám, že se dozvíme, k čemu vlastně došlo. Zejména nasazení neuniformovaných příslušníků podle klubu překročilo běžné standardy chování,“ doplňuje předsedkyně. „Nejde jenom o procesní pochybení, toto téma se dotýká základů české demokracie,“ dodává.