Policisté si již od dnešního dne a dále přes velikonoční svátky posvítí na řidiče.

Již od této středy 28. března do velikonočního Pondělí proto na silnicích v Ústeckém kraji můžete vidět vyšší počet policistů, kteří v rámci dopravně bezpečnostních akcí dohlíží na bezpečnost silničního provozu a svým působením se snaží snížit rizika, která s sebou mohou přinést neukáznění řidiči.

Velikonoce jsou tradičně spojeny také s požíváním alkoholu a policisté se v minulých letech bohužel přesvědčili, že někteří koledníci usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a tím ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Velikonoční svátky jsou z pohledu bezpečnosti na silnicích rizikovým obdobím i z důvodu, že lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti. Mnohdy se navíc jedná o sváteční řidiče, nebo ty, kteří přes zimu z důvodu klimatických podmínek nejezdí a po dlouhé době pak usednout za volant.

V tomto období s ohledem na teplejší počasí vyrazí také první motorkáři, a ani ti proto nezůstanou stranou zájmu policistů.

Chystané adekvátní bezpečnostní opatření odpovídá již dva roky vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem, tedy stupni zvýšené bdělosti.

První stupeň ohrožení terorismem pro nás znamená, že policisté standardně monitorují takzvané měkké cíle, jako jsou obchodní centra, letiště, nádraží a jiná místa s větší koncentrací osob. V následujících dnech se tedy navíc zaměříme také na velikonoční trhy, církevní akce, kostely a jiné církevní objekty“, upřesnil policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý a zároveň zdůraznil, že nastavená bezpečnostní opatření mají preventivní charakter.

Policie ČR v současné době nemá žádné informace o tom, že by České republice hrozilo nějaké konkrétní bezpečnostní riziko. Rozhodně ale nechceme situaci z pohledu bezpečnosti nijak podcenit. Nastavená opatření jsou reakcí na teroristické útoky, které se stále častěji odehrávají v Evropě,“ dodal policejní prezident.

V ulicích proto obyvatelé větších měst mohou potkávat i policisty s dlouhými zbraněmi, stejně jako tomu bylo během vánočního období. Velice úzce zároveň spolupracujeme i s představiteli místní samosprávy, organizátory kulturních akcí a dalšími složkami integrovaného záchranného systému, se kterými individuálně řešíme i umístění betonových zátarasů a jiných technických prostředků.

Provozovatelům kulturních a společenských akcí v této souvislosti opět připomínáme existenci speciální infolinky (800 255 255), která pro ně byla zřízena jako metodická pomoc a podpora při zajišťování bezpečnosti tzv. měkkých cílů.

TIP: Na velikonoční hostinu se hodí ředkvičková pomázanka.