Porážku řešil republikový sněm Cesty změny

PRAHA – Porážka? Republikový sněm Cesty změny se věnoval úvahám nad výsledky voleb, v nichž zvítězila ČSSD a komunisté se stali třetí politickou silou. Cesta změny získala 0,27%. Přítomní se zabývali vysokou absencí voličů a protestními hlasy, které dohromady dosahují závratných 54%.

Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny, poděkoval všem, kteří se do kampaně aktivně zapojili a řekl, že je připraven i nadále pokračovat. „Naším cílem je změna poměrů v této zemi. A tento cíl trvá,“ řekl. Zúčastnění diskutovali možnosti spolupráce s dalšími politickými subjekty, mezi nimiž se nejčastěji objevovala možnost komunikovat s ODA a částí Unie svobody, ale i KDU-ČSL.

Další politické strany, které budou mít zájem o spolupráci, nejsou odmítány, naopak. Tato snaha bude rozhodující pro sestavování kandidátek do komunálních voleb, ale i voleb senátních, které vypuknou na podzim.