Poruchy učení lze zvládnout i hravou formou

Pokud někdo zaregistroval u svých dětí nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti, nesamostatnost při učení, domýšlení slov při čtení, nechuť ke psaní, vynechávání písmen či problémy s rozlišováním i/y může využít specializovaného doučování Studijního centra BASIC Čáslav.

To je určeno všem, kteří mají potíže se čtením, psaním, gramatikou českého jazyka nebo s učením celkově. Již rok běží také kurzy s názvem Pevné základy anglického a německého jazyka.Nejnižší úroveň je určena žákům s poruchami učení, ale pomoc najdou i studenti, kteří se obávají státní maturity.

Nikdy není pozdě

Do BASICu zašla i maminka sedmačky Míši. Holčička nastoupila do třídy s pouhými deseti dětmi. Díky tomu se zde mohl uplatňovat individuální přístup. Navzdory tomu Michalčiny problémy s učením začaly. Na doporučení třídní učitelky zašli do PPP. Výsledek zněl dyslexie a dysortografie.

Rodiče začali dodržovat pokyny, které v poradně dostali. Častější přestávky při domácí přípravě, využití pomůcek při čtení a podobně. A i když to šlo pomalu, Michalka nakonec základy čtení, počítání a psaní zvládla. V dalších ročnících však učiva přibývalo a těžko se dalo zvládnout vše, co bylo třeba. Na konci 6. třídy se to už neobešlo bez čtyřek.

Neobvyklé doučování

Pak se dozvěděli o BASICu. Tam začala Míša oprašovat veškeré učivo od 1. třídy. Výuka probíhala formou hry. Metoda využití obrázků při učení dětem hodně pomáhá. Dcera se naučila pracovat se slovníky, vyhledávat informace, být samostatná.

Využívala i techniku modelování slov pro lepší zapamatování. Její maminka si pochvaluje. Míša je teď vyrovnanější, a hlavně jí stouplo sebevědomí. V českém jazyce i čtení se hodně zlepšila. Tempo je mnohem rychlejší a lépe porozumí čtenému textu.

Kurzy, rady rodičům, přednášky

BASIC vedle specializovaných kurzů pořádá i přednášky na téma, jak se s dětmi doma připravovat. Vlastní výuka je vedena formou individuálních lekcí. Na úvodní bezplatné konzultační schůzce se udělají krátké testy, které ukážou úroveň dovednosti čtení, psaní a znalosti české gramatiky.

Na základě výsledků se stanoví individuální plán výuky. Docházet je potřeba minimálně 2x týdně na 2 vyučovací hodiny, má-li být výuka efektivní.

Více informací můžete získat na www.basic.cz/caslav.