Pozor na dovoz korálů, lastur a mušlí

V období dovolených se celníci na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni setkávají při kontrolách zavazadel turistů s různými druhy korálů, lastur a mušlí, které si přivážejí z dovolené jako suvenýr, aniž by tušili, že porušují platné mezinárodní předpisy.

Mnohé z těchto suvenýrů jsou chráněnými exempláři ohrožených druhů živočichů a rostlin, jenž jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES (mezinárodní Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucích rostlin). A proto se pro některé z nich může stát návrat z exotické dovolené i nepříjemným zážitkem.

Pokud nemá cestující potřebné doklady k dovezeným exemplářům, jsou následně zabaveny a případ dále šetří Česká inspekce životního prostředí. Postih za nedovolený dovoz exemplářů může být pokuta nebo se mohou turisté dopustit trestného činu, kde hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Doporučujeme všem cestujícím směřujících do zahraničí, aby se před odjezdem informovali o zákazech a omezeních na stránkách Celního úřadu Praha Ruzyně pod odkazem „Informace pro cestující“ nebo na stránkách Celní správy ČR, případně České inspekce životního prostředí. Někdy se stačí porozhlédnout v odbavovacích halách letišť, kde jsou informativní tabule s potřebnými důležitými údaji pro turisty.