Práce na dohodu – kolik hodin, podmínky, zkušenosti

Studuji vysokou školu v Brně. Občas si brigádně přivydělávám. Loni v létě jsem pracovala na základě dohody o provedení práce. Vzhledem k tomu, že jsem u tohoto zaměstnavatele vyčerpala počet odpracovaných hodin, který byl stanoven na 150 hodin za kalendářní rok, již jsem u téhož zaměstnavatele nemohla dále pracovat. O prázdninách si chci opět přivydělat. Spolužák mi však řekl, že od letošního roku došlo u dohod ke změně v počtu hodin, které mohou být odpracovány. Zároveň má dohoda také podléhat odvodům pojistného. Platí tedy od letošního roku nějaké změny, které se mě dotknou?

Ke změnám došlo u obou dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce (DPP) i dohody o pracovní činnosti (DPČ). Ale jelikož u DPČ se nejedná o nijak výrazné změny, zaměřím se na změny u vámi zmiňované dohody o provedení práce. Výhodou DPP bylo, že se u odměny z této dohody neplatilo pojistné, nevýhodou byl relativně malý rozsah sjednané práce.

Od letošního roku, jak vás správně informoval  spolužák,  se rozsah sjednané práce oproti původnímu ustanovení změnil na dvojnásobek, tedy ze 150 na 300 hodin ročně. Do tohoto rozsahu se započítávají všechny DPP, které konal zaměstnanec u stejného zaměstnavatele.

Další podstatnou změnou je odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Jestliže odměna v daném měsíci přesáhne částku 10 tisíc korun,  bude tato částka podléhat odvodům pojistného. Nově je další povinností zaměstnavatelů sjednání doby, na kterou se dohoda uzavírá. A to na dobu určitou nebo neurčitou (max. však 300 hodin).

Rovněž má zaměstnavatel povinnost osobám pracujícím na DPP vydat potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list. Dále v dotazu uvádíte, že jste po odpracování 150 hodin již nemohla dále u zaměstnavatele pracovat. Je však možné, aby na dohodu o provedení práce, u které je již vyčerpán maximální rozsah sjednané práce, navazovala dohoda o pracovní činnosti.

Jen pro doplnění uvádím, že u prací, které nepřesáhnou 300 hodin ročně, můžete uzavřít kteroukoliv z těchto dohod, tedy buď dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Obě dohody mají svá pro i proti. Záleží na domluvě mezi vámi a zaměstnavatelem.