Pracovní prostředky – co dělat při krádeži

Pro výkon povolání jsou zpravidla nezbytné pracovní pomůcky, prostředky a nástroje. Zaměstnavatel je povinen je pracovníkům poskytnout. Zaměstnanec však dle písemných dohod za svěřené pomůcky zodpovídá. Jak postupovat v případě, že došlo ke krádeži nástrojů? Kdo nese zodpovědnost?

Modelový příklad: Muž u svého zaměstnavatele pracuji přes dva roky jako mistr technické dílny. Ke své práci potřebuje nářadí větší hodnoty a mobil, který obdržel od svého zaměstnavatele. Když přišel po víkendu do práce, nářadí i mobil byly z dílny odcizeny.

Zaměstnavatel muži řekl, že mu způsobil škodu. Vůbec neřešil, jak byly předměty odcizeny. Dále oznámil, že muži škodu srazí ze mzdy. Zaměstnanec s tím nesouhlasí. Může zaměstnavatel strhnout škodu ze mzdy bez mužova souhlasu? Škodu na předmětech nezpůsobil on, byly přece odcizeny. Musí ji přesto platit?

Dohoda o srážkách ze mzdy

Z příkladu vyplývají dva různé dotazy. A to sražení mzdy bez zaměstnancova souhlasu a odpovědnost za škodu na svěřených předmětech. V prvé řadě zaměstnavatel nemůže sám od sebe strhnout část mzdy, ani celou mzdu. Zaměstnavatel může provádět srážky ze mzdy, avšak pouze s mužovým písemným souhlasem.

Zákoník práce dává zaměstnavateli možnost sepsat dohodu o srážkách ze mzdy. Zároveň však musí ponechat základní nezabavitelnou část mzdy, tak jako v případě nařízeného výkonu rozhodnutí. Pokud zaměstnavatel neoprávněně nevyplatí mzdu nebo její část, měl by jej muž požádat o její vyplacení nejlépe písemně.

Pokud tak neučiní ani po 15ti denní splatnosti mzdy, má muž právo okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě má rovněž nárok na odstupné. V případě, že dané předměty nepřevzal na písemné potvrzení či dohodu o odpovědnosti, za ztrátu svěřených předmětů zpravidla nemusí nic platit.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Pokud muž písemně potvrdil jejich převzetí nebo sepsal dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, vznikla mu odpovědnost za jejich ztrátu a zaměstnavatel může požadovat škodu v plné výši. Tato odpovědnost předpokládá, že musí jít o předměty, které zaměstnanec sám a výlučně používá a má možnost zabezpečit jejich ochranu.

Dokázat, že nezodpovídá na ztrátu, je na muži. Pokud neprokáže, že škoda vznikla cizím zaviněním (např. krádeží v práci), zcela nebo zčásti odpovídá za ztrátu věcí a tedy vzniklou škodu. Měl by prokázat, že dané předměty dostatečně zabezpečil a že ztráta vznikla bez jeho zavinění.

Zaměstnavatel musí vytvořit takové podmínky, aby zaměstnanec mohl zabezpečit jejich ochranu. V každém případě bude k zaměstnanci k dobru, pokud si sám sjedná dobrovolné profesní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, za škodu i újmu.