Pracovní úraz – na co je nárok, podmínky, práva, zkušenosti

Již půl roku jsem v pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu. Jelikož pobírám nemocenskou, snížily se mi podstatně příjmy a začínám to pociťovat. Obávám se, že nebudu schopen splácet půjčku a hradit jiné výdaje. Zaměstnavatel mi sdělil, že až bude léčba ukončena, vyplatí mi nějaké náhrady. Já bych však potřeboval peníze už teď. Můžu po zaměstnavateli něco požadovat?

Při odpovědi na váš dotaz budu vycházet z toho, že se zaměstnavatel ani zčásti nezprostil odpovědnosti za váš pracovní úraz.

Dle § 369 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, náhradu za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhradu za věcnou škodu.

Je zcela pochopitelné, že byste rád nějaké náhrady obdržel již nyní, kdy se vám pobíráním nemocenské dávky snížily příjmy. K tomu je určena právě náhrada za ztrátu na výdělku, která se poskytuje také po dobu trvání pracovní neschopnosti ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy (nemocenské dávky).

Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty. Máte tedy právo již nyní po zaměstnavateli požadovat tuto náhradu.

Aby však mohl zaměstnavatel vypočítat výši náhrady, musí zaměstnanec doložit výši pobíraných nemocenských dávek. Bylo by vhodné zaměstnavateli sdělit váš požadavek a domluvit se na tom, jaké doklady a v jakém termínu mu máte předložit.

Dále můžete požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (např. náklady na cestu k lékaři, za pobyt v nemocnici atd.), pokud zaměstnavateli předložíte doklady o jejich výši.

Pokud vám vznikla i věcná škoda v souvislosti s úrazem (např. byla poškozena nějaká vaše věc), je možné požadovat i tuto škodu.