Předseda Cesty změny (CZ) Jiří Lobkowicz popřál nové straně odvahu, sílu a trpělivost

Předseda Cesty změny (CZ) Jiří Lobkowicz na dnešním ustavujícím shromáždění Evropských demokratů (ED) popřál nové straně odvahu, sílu a trpělivost. „Cesta změny je připravena k uskutečňování evropské politiky. Té politiky, která bude korektní, vážná a tvůrčí,“ řekl Jiří Lobkowicz. Strany, které jsou si jsou blízko, mají podle Lobkowicze velkou šanci podílet se na proměně české politické scény. Integrální text:

Vážené dámy, vážení pánové, milí Evropští demokraté, je mi ctí vystoupit na Vašem shromáždění v těchto dnech, kdy jste se rozhodli vstoupit na českou politickou scénu jako svébytná politická strana. Jsem rád, že u tohoto vašeho aktu mohu být a za tuto poctu vám všem z celého srdce děkuji. Jsem rád, že mohu předstoupit před shromáždění odvážných žen a mužů, kteří vědí, že nemohou jednat jinak. Dokázali jste svou odvahu v komunálních volbách velmi silně. Blahopřeji vám!

TIP: Jak funguje ISIR justice, registrace na úřadu práce nebo via SMS půjčka?

Vzpomínám si, s jakými nadějemi a vírou jsem před dvěma lety zakládal Cestu změny, projekt, který je mi drahý. Vedla mne k tomu, stejně jako vás nyní, nespokojenost s úrovní české politické garnitury, té české elity, která myslí mnohem více na blaho své, než na blaho svých občanů. Věděl jsem, že to bude cesta dlouhá. Stojím nyní před vámi, abych vám popřál mnoho síly.

Vím totiž, že odvahy, které se českému národu v dějinách dostávalo, nebylo nikdy dosti; vím ale rovněž, že síly a vytrvalosti se mu nedostávalo téměř vůbec: a právě síla věřit své vlastní myšlence, naslouchat druhým, rozumět tlukotu srdce Čechů – ne jenom na krátkou chvíli, ne jenom v okamžiku slávy a opojení, ne toliko v okamžiku radosti – toho všeho vám bude třeba. Chtěl bych vám popřát jako vinař, který ví, jak je těžké zasadit malý keř. Musíte mít k tomu úrodnou půdu, dobré štěpy, dostatek odvahy a síly… a velkou trpělivost.

Mí předkové vypěstovali na Mělníku velké ročníky; není ale nikdy tak zlý rok, abychom přestali věřit své úrodě. I tento rok byla dobrá úroda, ano, i tento zlý rok, kdy téměř celé mé statky odnesla v létě velká voda. Má žena Bettina se dokonce rozhodla zasadit na mělnických stráních vlastní odrůdu – kdo zná a viděl kdy moji ženu, ví, co to znamená.

Odvahu, sílu a trpělivost vám přeji, dámy a pánové, protože se mi někdy všech těchto ctností nedostává. V tomto postním čase cítím, že úcta k hodnotám, které sdílíme, a pro něž jsme se zrodili, má v sobě patřičnou míru očekávání. Toho vzrušení, které tu vnímám. Duch integrace, k níž je Cesta změny připravena, takové očekávání vyvolává. Honza Kasl rozumí tomu, že Cesta změny, ta cesta na níž máme šanci se brzy potkat – a už jsme se v komunálních a senátních volbách letošního podzimu setkali – musí být cestou politické imaginace – společné imaginace. „Silná imaginace dokáže zrodit událost,“ říkával francouzský spisovatel Michel de Montaigne. Víme ale také, kolik bláznů už propadlo svým vlastním představám?

Milí Evropští demokraté, – vidím tu mnoho žen, to je dobré znamení! Protože jenom žena chápe a rozumí, že nestačí jenom rytířsky bojovat a rytířsky zemřít, ale že jsou i všední dny, v nichž se musíme naučit žít. V takových dnech mnoho přemýšlím, takové dny nejsou nikdy v novinách… tehdy se ale rodí to podstatné. Cesta změny je připravena k uskutečňování evropské politiky. Té politiky, která bude korektní, vážná a tvůrčí. Váš název – Evropští demokraté – mi k tomu dává všechny přísliby. Před půlstoletím položil Robert Schumann základy evropské stavby.

Dnes, kdy před branami stojí český národ, spolu s dalšími zeměmi, jež byly odříznuty železnou oponou, máme šanci dokázat, že jsme této myšlenky, této smlouvy mezi evropskými partnery, hodni. Česká politická scéna se proměňuje, buďme na výši doby, nezahoďme naši společnou šanci!

Děkuji za pozornost.