Příspěvek na dítě – neshody s partnerem, nechce přispívat

Společné soužití bez oddacího listu má své výhody i nevýhody. Nevýhodou může být potíž v případě domácích neshod, kdy jeden z partnerů odmítne přispívat na společnou domácnost. Jak se lze bránit a náklady si spravedlivě rozdělit?

Modelový příklad: Partneři žijí společně téměř osm let, mají nezletilého syna. Bydlí v nájemním bytě. Již delší dobu mezi námi narůstají problémy, hádají se. Žena má za to, že si partner našel jinou známost. Rovněž jí přestal dávat peníze na domácnost. Nehledě na to, že ji tato situace trápí, je pro ni náročná i finančně, jelikož veškeré své a synovy náklady hradí sama. Má nárok na to, aby jí přítel finančně vypomáhal, když nejsou manželé?

Vyživovací povinnost

Je pochopitelné, že zmíněná situace je z více pohledů náročná. Požadované nároky je třeba rozlišit na osobní potřeby, potřeby syna, jehož otcem je přítel, a dále pak na potřeby domácnosti.

Co se týče úhrad ženiných osobních potřeb, pak je třeba říci, že mezi druhem a družkou nevzniká vyživovací povinnost, jako je tomu dle rodinného práva mezi manžely. Nelze tedy nyní po příteli nárokovat, aby na osobní potřeby (stravování, ošacení, volnočasové aktivity, jízdné) přispíval.

Jiná situace je samozřejmě u společného syna. Mezi manželskými a nemanželskými dětmi není právně žádný rozdíl. Existuje tedy vyživovací povinnost vůči synovi ze strany ženy i přítele jako jeho otce. Pokud přítel nepřispívá na potřeby syna, pak je možné tuto vyživovací povinnost vymáhat soudní cestou. Tedy podat návrh na určení vyživovací povinnosti, a to k okresnímu soudu podle místa bydliště dítěte.

Z příkladu není jasné, jako jsou hrazeny náklady související s bydlením – na koho je psána nájemní smlouva či energie. Nicméně faktické důsledky nehrazení nákladů souvisejících s bydlením by měly dopady na oba (ztráta bydlení, odpojení energií).

Pokud přítel nepřispívá na společnou domácnost, pak i tyto náklady může žena požadovat, v nutném případě i podáním soudní žaloby na stanovení povinnosti přispívat na společnou domácnost.