Prodej poloviny domu – práva, možnosti, povinnosti, jak se bránit

S bratrem vlastníme rodinný dům, který nám darovali rodiče. Dům není rozdělen na bytové jednotky, já i bratr máme na domě stejný podíl. Já zde bydlím se svou rodinou, bratr je svobodný, z předchozího vztahu má dospělého syna. Dostal se ale do finančních problémů a uvažuje, že svůj podíl na domě prodá. S bratrem máme vcelku dobré vztahy, společné bydlení nám problém nedělá. Neumím si však představit bydlení s někým cizím, kdo by případně bratrův podíl koupil. Může bratr svůj podíl prodat i bez mého souhlasu?

Z popisu vaší situace vyplývá, že jste s bratrem podílovými spoluvlastníky rodinného domu, kdy každý vlastníte ideální jednu polovinu. Dotazujete se, zda by mohl bratr prodat svůj podíl na domě i bez vašeho souhlasu.

K tomuto je třeba říci, že spoluvlastník může se svým podílem na společné věci nakládat podle svého uvážení, nesmí však zasahovat do práv dalších spoluvlastníků. Bratr tedy může svůj podíl na domě převést (na základě prodeje či darování) na jinou osobu, aniž by k tomu potřeboval váš souhlas.

V samotném převedení podílu však bratra jakožto podílového spoluvlastníka omezuje § 140 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení mají spoluvlastníci při převodu podílu jiného spoluvlastníka předkupní právo. To znamená, že pokud bude chtít bratr svůj podíl na domě prodat, musí nejdříve tento podíl nabídnout ke koupi vám jakožto druhému spoluvlastníkovi.

Podmínky, za kterých spoluvlastník nabídne svůj podíl ostatním spoluvlastníkům, nesmí být horší, než podmínky, za kterých by poté nabídl podíl jiným osobám. Pokud bratrův podíl nekoupíte, pak je skutečně možné, že ho koupí cizí osoba, se kterou se budete muset domluvit na užívání domu.

Sdělujete také, že bratr má syna. Je nutné upozornit na to, že předkupní právo se neuplatní v případě, pokud by bratr svůj podíl převáděl na syna či na jiné blízké osoby. Je také možné, že se bratrovi nepodaří podíl na domě prodat – samozřejmě je prodejnější dům celý než jen podíl na něm. Pokud by bratr trval na tom, že nechce být nadále podílovým spoluvlastníkem domu, může podat k soudu žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví.