Prodej zahrady – může bývalý manžel bránit prodeji, zkušenosti

Spoluvlastnictví vždy vyžaduje dohody a kompromisy. O to složitější situace nastávají, pokud jsou spoluvlastníci bývalí manželé a pravděpodobnost neshod je vyšší. Jak se dohodnout, pokud jeden ze spoluvlastníků touží svůj podíl prodat a druhá strana je proti?

Modelový příklad: Nyní rozvedení manželé před deseti lety dostali od ženiných rodičů darem pozemek, zahradu. S bývalým manželem se již víceméně nestýkají, pouze spolu občas vyřeší problémy ohledně údržby zahrady či posekání trávy.

Ovšem nyní se žena dostala do finanční tísně a možnost prodat její část zahrady by jí pomohla část závazků zaplatit. Kromě toho si myslí, že bych v případě exekuce o zahradu stejně přišla. Bývalý manžel s prodejem nesouhlasí a prohlásil, že udělá cokoliv, aby ženě v prodeji zabránil. Má na to právo?

Předkupní právo spoluvlastníků

Vzhledem k tomu, že ženě a bývalému manželovi byl pozemek darován, stali se podílovými spoluvlastníky, a to i přesto, že k nabytí majetku došlo za dobu manželství. Spoluvlastník je v tomto případě úplným vlastníkem svého podílu a, nezasahuje-li tím do práv ostatních spoluvlastníků, může s ním libovolně nakládat.

Přímo souhlas bývalého manžela s prodejem či darováním spoluvlastnického podílu žena nepotřebuje. Před červencem 2020, než vešla v platnost novela Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., měl bývalý manžel při prodeji manželčina podílu někomu jinému, než osobě blízké, předkupní právo.

Pokud žena chtěla svůj podíl prodat, byla povinna jej nejdříve nabídnout ke koupit svému bývalému manželovi a pokud bývalý manžel nechtěl, aby ženin podíl vlastnil někdo jiný, mohl svého předkupního práva využít a nabízenou část koupit sám.

K 1. červenci 2020 bylo předkupní právo spoluvlastníků výrazně limitováno a dle § 1124 Občanského zákoníku se týká pouze případů, kdy spoluvlastnictví vzniklo pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

 I v takových případech však mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo jen po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. 

Je otázkou, co bývalý manžel myslel větou, že udělá cokoliv, aby prodeji zabránil. Pokud totiž žena splní příslušné zákonné podmínky, nemělo by jí v uzavření platné kupní smlouvy i s cizí osobou nic bránit.