Ředitel Lesů ČR: Kůrovcová kalamita může časem ve velkém vypuknout i v Ústeckém kraji

Jedním z důležitých opatření, jak šíření tohoto lýkožrouta zabránit, je těžba napadených stromů. Ředitel teplického krajského ředitelství Pavel Rus proto hejtmana Bubeníčka informoval o probíhající zvýšené těžbě dřeva, která s sebou nese i věší zátěž pro komunikace, po kterých je vytěžené dřevo odváženo do skladů či ke zpracování.

Kromě kůrovce se pak na stavu českých lesů významně podepisuje i stále trvající suché a teplé období. Stromy, které odumřely a z kapacitních důvodů není možné je vytěžit, zvyšují riziko vzniku takzvaných korunových požárů, které se v případě vypuknutí rychle šíří a obtížně hasí.

Pavel Rus dále seznámil hejtmana s plánovanou organizační změnou ve státním podniku. Od 1. ledna 2020 bude Lesní správa Děčín zařazena pod Krajské ředitelství Lesů ČR v Liberci.

Teplické krajské ředitelství se navíc rozroste o Křivoklátsko, které doposud spadá pod Krajské ředitelství Brandýs nad Labem. Po převodu rumburské lesní správy pod liberecké krajské ředitelství Lesů ČR je to tak již druhá změna, která se dotkne Ústeckého kraje.