Regionální uskupení do komunálních voleb

PRAHA – Blížící se termín komunálních voleb na podzim tohoto roku zvyšuje zájem nezávislých uskupení podávat kandidátky do voleb. Cesta změny (CZ), vzešlá z projektu obnovy občanské společnosti, podporuje uskupení a hnutí, která chtějí ve svém místě změnu.

„Vážím si zájmu aktivních lidí, kteří dosud nerezignovali na změnu české politiky,“ říká Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny.

Poslední měsíc registruje Cesta změny sílící zájem lidí o komunální kandidátky. „Denně se na nás obracejí lidé, kteří nejsou spokojeni se způsobem, jak se v jejich městech a místech vládne,“ říká Lobkowicz. „Chtěli bychom dostat na šumperskou radnici novou krev,“ říká Tereza Schreiberová, která staví v těchto dnech kandidátku v městě Šumperku.

„Jedinou naší podmínkou je, aby to nebyli kandidáti spjatí s bývalou KSČ, to ale většina lidí ví velmi dobře,“ upřesňuje Lobkowicz. „Tereza a její kandidátka je ostatně tvořena většinou mladými lidmi, kteří se nikdy s bývalou mocí nekompromitovali,“ dodává.

Cesta změny bude v letošních podzimních komunálních volbách stavět kandidátky ve středočeském kraji, v libereckém kraji, v několika městech severní Moravy, v jižních Čechách a Praze – v tomto případě jde o volby komunální a regionální. Předpokladem podání přihlášky jsou priority, které odpovídají programu Cesty změny.

Uzávěrky k podání přihlášek do podzimních komunálních a regionálních voleb je stanovena na 15. srpna 2006. Volby, vyhlášené prezidentem republiky, se budou konat ve dnech 21. a 22. října 2006.

terezavelkc3a1-6288928

Kandidátka v městě Šumperku sází na mladé a nezkompromitované lidi, vedené podnikatelkou Terezou Schreiberovou.