Problém s uznáním reklamace – jak postupovat

V České republice jsou zákonem chráněni spotřebitelé mimo jiné tím, že mohou reklamovat takové zboží, které během dvou let od zakoupení vykazují vady. Co dělat v případě, kdy je spotřebiteli reklamace zamítnuta například u tenisek s tím, že se jedná o běžné opotřebení?

Je třeba říci, že podle občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí (prodeji) nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu mimo jiné za to, že v době, kdy kupující věc převzal, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Pokud se posléze u věci projeví vada, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, a to v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vady však kupující nemá mimo jiné v případě, pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

Existuje možnost obrátit se na soudního znalce a nechat si vyhotovit nezávislý posudek. Ten musí kupující nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní v jeho prospěch (respektive by následně na základě posudku došlo k uznání reklamace), má kupující nárok na jeho proplacení od prodejce, jelikož by se jednalo o účelně vynaložené náklady související s reklamací.

Pokud by prodejce reklamaci neuznal ani na základě posudku, a kupující by stále trval na jejím uznání, pak by bohužel nezbylo, než se obrátit na soud. Je možné se také obrátit na neziskovou organizaci Sdružení obrany spotřebitelů, která mimo jiné nabízí možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Reklamace – obecně 

Při reklamaci uplatňuje jedna ze smluvních stran odpovědnost za vady. Reklamovat se dá nejen zakoupené zboží, nýbrž i služba. Nejčastěji reklamovanou službou je zájezd do ciziny. Reklamace se řeší opravou zboží, výměnou za nový kus, odstoupením od smlouvy nebo slevou

Reklamační lhůta trvá 24 měsíců od doby, kdy byla věc nebo služba zakoupena. Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dnů. Do té doby musí vydat své vyjádření, zda reklamaci uznává nebo nikoliv a proč tomu tak je. 

Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud bylo zboží posláno kurýrní službou, je možné poslat takový balík zpět s tím, že musí být na poště podán nejpozději 14. den. Poté by měl vrátit prodejce peníze v plné výši zpět.