Rozvod rodičů a následné pomluvy – co dělat

Rozvod rodičů děti zpravidla nenesou lehce. Svět, který dosud znaly, se obrátil vzhůru nohama a najednou je všechno jinak. O to těžší situace to je, pokud je dítě v pubertě, kdy je nadmíru citlivé na jakékoliv rodinné vztahy a změny. Jak se s rozvodem rodičů vyrovnat?

Modelový příklad: Rodiče dospívající dcery se rozvedli a oba už mají nové partnery. Otec bydlí se svou přítelkyní a jejími dvěma. Dcera bydlí u matky. Rodiče se neustále navzájem pomlouvají a dcera pořád poslouchá, jak je ten druhý špatný. Zejména matka pořád na otce nadává a někdy používá i vulgární výrazy.

Když se setkají, tak po sobě hned vyjedou a hádají se. Dcera už neví, co má dělat. Má je ráda oba. Má ještě mladší sestru, ta to však ještě moc nechápe. Dceři vadí i další věc. Když je doma matčin přítel, matka se věnuje jen jemu a dcerám nikoliv. Dcera má pocit, že se o ni nikdo nezajímá, napadla ji i myšlenka na sebevraždu.

Jak se vyrovnat s rozvodem rodičů

Dcera se nachází v citlivém věku, je přirozené, že jí vztah rozvedených rodičů není lhostejný. Situace, která po rozvodu nastala, je obtížná pro ni i samotné rodiče. Rodiče řeší mnoho situací, mimo jiné rozdělení péče o děti, výživné a peníze na dítě, nové bydlení či vypořádání společného jmění manželů.

Avšak i přes svůj rozchod zůstávají dceřinými rodiči a do její dospělosti se o ni musí starat, být jí oporou. K tomu je potřeba, aby vše probíhalo bez hádek a konfliktů, což ovšem dle dcery nejde.

Dcera píše i o sebevraždě. Sama cítí, že by to nebylo nejlepší řešení. Během života se lidé setkávají s hezkými i neveselými prožitky. Bylo by smutné se v tak mladém věku vzdát příjemných prožitků, které dceru čekají. Dcera dále zmiňuje, že po rozvodu si oba rodiče našli partnera a maminka se jí tolik nevěnuje. Svůj čas teď dělí mezi děti a přítele.

Je pochopitelné, že má dospívající dcera pocit odstrčení. Menší pozornost, kterou jí maminka věnuje, však nemusí znamenat, že dceru nemá ráda. Pomohlo by vyhradit si s maminkou jedno odpoledne jen pro ně a záleželo by jen na nich, co by dělaly. Pomůže promluvit s někým v okolí, s někým komu dcera věří, třeba babičkou, dědou, tetou. Třeba i s někým ze školy. Mohlo by to pomoct.

Tipy, jak zvládnout rozvod rodičů v době dospívání

Rozchod rodičů může mít na děti psychický, emocionální, fyzický i studijní dopad. Když jsou děti malé, je důležité, aby se rodiče naučili, jak dětem rozvod vysvětlit a jak jim pomoci se s ním vyrovnat. Dospívající, jejichž rodiče se rozvádějí, však mohou informace o zvládání rozvodu hledat sami.

V obou případech je důležité, aby se děti v rámci procesu uzdravování naučili rozpoznávat, prožívat a potvrzovat své vlastní emoce. Pro dospívající je snadné potlačit své emoce, které pramení z tak těžké události, což však může mít řadu psychologických a fyziologických důsledků.

Období dospívání je často obdobím velkých emocí, kdy se toho děje mnoho v souvislosti s přáteli, vztahy a školou. Mnoho dospívajících již v tomto období pociťuje stres a rozvod rodičů nebo problémy doma jej mohou ještě umocnit. Je třeba mít na paměti několik důležitých věcí, když se rodiče rozvádějí.

Není to vina dítěte a nikdy nebyla. Jako teenager může být sledování rozpadu vztahu rodičů jednou z nejtěžších věcí, kterou prožijí. I když to může být velmi těžké období, nikdy si rozvod nelze klást za vlastní vinu. Vztahy mohou být neuvěřitelně komplikované a rodiče se rozcházejí kvůli problémům mezi nimi a ne kvůli dětem.

Dítě není poslem rodičů. Někteří rodiče bohužel využívají své děti jako posla pro sdílení informací. To není zodpovědnost dětí a neměly by se dostat do pozice prostředníka. Je odpovědností rodičů, aby vymysleli, jak spolu komunikovat způsobem, který nebude zahrnovat děti.

Nepotlačovat emoce. Když se rodiče rozvádějí, může se v dospívajícím objevit mnoho různých emocí. Mohou se cítit naštvaní, zmatení, smutní, nebo se jim dokonce ulevilo, pokud se rodiče vždycky hádali. Je naprosto zásadní, nechat své emoce plynout.

Mnoho dospívajících může být v pokušení potlačovat své emoce, protože se obávají, že je s nimi něco v nepořádku. Dovolit si však své emoce prožívat a ventilovat je je pro jejich duševní zdraví zásadní.

Když lidé potlačují své emoce, často si najdou způsob, jak tyto emoce ventilovat. To může vést k problémům, jako je přejídání nebo užívání alkoholu či drog. Takové sebedestruktivní chování situaci jen zhorší. Emoce budou vždy součástí života. Je důležité naučit se je přijímat a prožívat.

Hledat nové způsoby, jak se vypořádat se stresem. Pro zvládání stresu lze udělat spoustu různých věcí. Každý je jiný a lze experimentovat s tím, co komu vyhovuje. Spousta lidí si dokáže najít koníčky, které je baví a které jim pomáhají překonat těžké chvíle. Ať už je to sport, vaření, psaní deníku, nebo rukodělná výroba.

Komunikace s rodiči. Když se rodiče rozvádějí, možná dospívající nemají potřebu říkat svým rodičům, jak se cítí. Je však důležité, před rodiči v tomto období své pocity nezatajovat. Naopak podělit se s nimi o to, co emocionálně prožívají, aby rodiče mohli pochopit, jak na děti rozvod působí.

Promluvit si s blízkými přáteli. Někdy může být dobré promluvit si s blízkými lidmi. Nejbližší přátelé chtějí vědět, co se v životě jejich kamarádů děje. Může být těžké o těchto věcech mluvit. Svěřit se svým nejbližším přátelům však může být velmi zdravý způsob, jak se vypořádat s emocemi a ventilovat je.

Rozhovor s odborníkem. Zpočátku se může zdát zvláštní mluvit s terapeutem nebo poradcem. Může však být velmi užitečné mít někoho, kdo dítě vyslechne a s kým si v tomto období lze vše vyříkat. Terapeuti mohou nabídnout rady nebo postřehy, které dospívajícímu pomohou zvládat emoce.