Ručení sourozenci – rizika, hrozba, jaké je nebezpečí

Zajištění dluhu ručením je velký závazek. Ten, kdo si bere půjčku, která je nad jeho finanční možnosti, může úvěr zajistit ručitelem. Ručiteli tím vznikají povinnosti, které vejdou v platnost v případě potíží se splácením půjčky. Jaké je nebezpečí?

Modelový příklad: Mužův bratr si chce vzít půjčku ihned. U jedné společnosti mu sdělili, že vzhledem k jeho nižšímu příjmu (a výši půjčky) musí splácení půjčky nějakým způsobem zajistit. Jelikož bratr nemá žádný majetek, nabídli mu možnost zajistit půjčku ručitelem.

Bratr se na muže obrátil s tím, zda by mu ručil, poněvadž na půjčku bez ručení nedosáhne. Řekl, že má vyhlídku lépe placené práce, že půjčku určitě splácet bude a jde jen o formální záležitost. Co by takové ručení pro muže znamenalo?

Ručitel půjčky

Ručení patří mezi typické instituty k zajištění půjček. Vzniká písemným prohlášením, v němž ručitel bere na sebe povinnost vůči věřiteli, že dluh splní, pokud tak neučiní dlužník. Věřitel s tímto prohlášením musí souhlasit, jak je specifikováno v § 2018 Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

V případě, že se muž rozhodne bratrovi ručit a bratr následně bude mít problémy se splátkami, i když jej k tomu věřitel písemně vyzve, je poté povinen dluh plnit za bratra on. Pokud by tak neučinil, v  případě soudního sporu může podat věřitel žalobu zároveň proti bratrovi i proti jeho ručiteli.

Pokud by muž jako ručitel splnil dluh místo bratra, je oprávněn požadovat na něm náhradu za plnění poskytnuté věřiteli – vzniká mu regresní nárok. To znamená částku, kterou by zaplatil za bratra, může následně po bratrovi sám vymáhat.

Ručením na sebe muž bere závazek stejně tak jako bratr. Je proto třeba vzít v úvahu vlastní finanční možnosti, zda bude muž v případě problémů vůbec schopen za svého bratra dluh hradit. Je proto nutné chápat ručení tak, jako by si bral půjčku on sám a podle toho se také rozhodnout.

Pokud se nakonec muž rozhodne bratrovi ručit, je vhodné spolu nadále komunikovat, aby měl ručitel přehled, zda bratr stále dluh splácí, či zda se nedostal do potíží.