Salesiánské středisko v Proseticích slaví dvacetiny

V Proseticích  salesiáni začínali ve čtyřech místnostech, později přidali hudebnu, posilovnu a kancelář sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Když se podařilo kancelář přesunout do nového objektu vedle zdravotního střediska, vznikl sál na sebeobranu, c-walk, stolní tenis nebo tanec.

Počáteční cíl, aby měly děti kam chodit, dozrál. Ve středisku je volný prostor, kde se děti mohou potkat se svými kamarády, zahrát si stolní hru a kdykoliv přijít a odejít. Každodenní doučování doplňují pravidelné zájmové kroužky, akce, výlety a tábory. Se zaměstnanci a dobrovolníky se děti i mladí lidé setkávají ve středisku, tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Hrají si a učí se.

Co chystáte v nejbližší době?

„Oslava narozenin proběhla o pár dní dříve, protože jsme teď vyrazili na jarní prázdniny. Po nich můžete navštívit středisko opět každý všední den od 12.30. Ve čtvrtek 21. února  máme Den otevřených dveří. A dále se můžeme potkat 18. května u šanovské Mušle, kde Platforma žen pořádá Den pro neziskovky nebo 22. června na Živých Teplicích. Tradiční Lanové aktivity proběhnou v sobotu 25. května v Zámecké zahradě při Zahájení lázeňských slavností.“

A co říci na závěr?

„Salesiáni Dona Boska jsou zřizovateli 12 podobných středisek v České republice a dalších 120 ve světě. Poděkování za podporu patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Statutárnímu městu Teplice, Ústeckému kraji, Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu, Operačnímu programu Zaměstnanost a dalším dárcům a dobrovolníkům. 

Po dvaceti letech fungují v Teplicích dvě místa pro děti a mládež a jedno pro rodiny s dětmi. Více o středisku se můžete dozvědět na webových stránkách http://teplice.sdb.cz. Přejeme dětem, zaměstnanců i dobrovolníkům všechno nejlepší. A děkujeme za 20 let plných zážitků,“ uvedla Hana Machová, ekonom a PR manažer.