Senátor vyzývá prezidenta G. W. Bushe: Nestahujte svá vojska z Evropy

Koncem srpna se rozhodl senátor Daniel Kroupa obrátit dopisem na amerického prezidenta George W. Bushe s naléhavou výzvou. Kroupa, který je znepokojen rozhodnutím stáhnout americká vojska z Německa, žádá prezidenta George W. Bushe, aby toto své rozhodnutí ještě zvážil. „Domnívám se, že by stažení amerických vojsk z Evropy bylo moudré odložit,“ píše senátor Kroupa v dopise, který odeslal 23. srpna do Bílého domu. Dopis převzalo rovněž zastoupení Spojených států amerických v Praze.  

„Ačkoli jako Evropané můžeme být hrdi na hospodářské, kulturní a další úspěchy při sjednocování našeho kontinentu, zůstává faktem, že dosud nemáme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku,“ připomíná Kroupa. Podle senátora tento nedostatek může napravit přijetí Evropské ústavy. Návrh ústavy ovšem mnoho politiků již nyní významně zpochybňuje. „Kdy tato ústava vstoupí v platnost a zda vůbec, zůstává nejisté,“ míní senátor.

TIP: Jak funguje nebankovní půjčka ihned na účet, SMS půjčka nebo půjčka ihned na ruku?

Senátor Daniel Kroupa, filozof a disident, patří k zakládajícím osobnostem polistopadové politiky. Od roku 1990 vykonával svůj poslanecký mandát, později mandát senátorský, na podzim jej obhajuje na Praze 11 jako nezávislý za Cestu změny.

Publikujeme zde integrální text dopisu, který převzal Bílý dům ve Washingtonu D.C.:

                                                                       V Praze dne 23. srpna 2004
 

Vážený pane presidente,

dovolte mi, abych vyjádřil své znepokojení z Vašeho rozhodnutí stáhnout americká vojska z Německa. Nepatřím k těm, kteří podléhají nacionální nenávisti; znám v Německu mnoho vynikajících lidí a mnozí z nich jsou mými  přáteli. Demokratický kapitalismus, který jste této zemi násilím vnutili vy Američané po druhé světové válce, přivedl Německo v neuvěřitelně krátké době k prosperitě a dnes je pro naprostou většinu Němců tento systém samozřejmostí. Současné Německo je největší demokratickou a hospodářskou mocností Evropy a chovám plnou důvěru v to, že jí zůstane i nadále. 

Jako český politik však nemohu přehlížet, že mnoho našich občanů i tolik let po válce má z Německa strach. Zdrojem jejich obav jsou rostoucí projevy antisemitismu a neonacismu. Právě v těchto dnech německý soud povolil konání slavnosti u hrobu válečného zločince Rudolfa Hesse. Bojí se také, že Německo využije svého velkého vlivu k revizi některých výsledků druhé světové války. Pro tyto naše občany je přítomnost amerických vojáku v Německu jakousi zárukou, že poválečné smlouvy stále platí a budou dodrženy.

Jsou zde však ještě další důvody, proč se, vážený pane presidente, domnívám, že by stažení amerických vojsk z Evropy bylo moudré odložit. Ačkoli jako Evropané můžeme být hrdi na hospodářské, kulturní a další úspěchy při sjednocování našeho kontinentu, zůstává faktem, že dosud nemáme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Je smutné a zahanbující, že v případe ohrožení Evropa nemá efektivní postup politického rozhodnutí o nasazení společné armády. Ve skutečnosti však nemá ani tuto armádu.

Napravit tuto situaci do jisté míry muže přijetí ústavy Evropské unie; jenže její ratifikační proces ještě ani nezačal a již jej mnozí zpochybňují. Kdy tato ústava vstoupí v platnost a zda vůbec, zůstává nejisté.

Je zřejmé, že tak, jako si Evropané nedokázali poradit s válkou v bývalé Jugoslávii a nakonec to byl zákrok Spojených státu, který ukončil prolévání krve, nedokážeme si pomoci sami ani v dohledné budoucnosti. Stručně řečeno, přítomnost amerických  vojsk v Evropě je i nadále velmi potřebná. 

Vím, že postavení USA jako jediné supervelmoci v dnešním světě, která disponuje dostatečnou silou a schopností řešit konflikty, klade na vaší zemi i na Vás osobně velkou odpovědnost. Vím také, že  válka proti terorismu, jejíž úspěch si velmi přeji, vyžaduje racionální využití armády. Věřím však, že po zvážení důvodů, které jsem výše uvedl, dospějete ke správnému rozhodnutí.

TIP: Co musí obsahovat propustka k lékaři?

S úctou a s přáním úspěchu ve vašem boji,

Daniel Kroupa, senátor Parlamentu České republiky

            George W. Bush
            President Spojených států amerických

            Bílý dům
, 1600 Pennsylvania Ave., N.W.
            Washington, D.C. 20500

            USA