Seniorská obálka může pomoci při záchraně života

Tiskopis, ve kterém senioři vyplní informace o tom, kterými nemocemi či alergiemi trpí a jaké berou léky. Obsahovat bude i kontakty na jejich blízké. Obálku pak umístí v bytě na viditelném místě pro případ zásahu záchranářů.

Záštitu nad službou převzal hejtman Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Právě na Litoměřicku odzkouší tuto službu vůbec poprvé. „Údaje v Seniorské obálce mohou ušetřit záchranářům čas, když jde o život pacienta,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková.

Jak mohou obálku senioři získat? Kompletní sadu Seniorské obálky lze od 1. února vyzvednout v bezbariérové kanceláři MěÚ Litoměřice se vstupem přímo z Mírového náměstí. Kancelář bude označena symbolem „Seniorské obálky“. Sociální pracovnice pro seniory a zdravotně handicapované občany zároveň poradí s vyplněním karty.

Sadu obdrží samostatně žijící senioři, páry nebo rodinný příslušník po předložení průkazu totožnosti žadatele. V případě, že průkaz nebude předložen, rodinný příslušník může nahlásit jméno a adresu seniora, na kterou mu sociální pracovník obálku přinese. Tento postup je nastaven z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti seniorů.

„Podle zájmu seniorů o Seniorskou obálku následně s městem Litoměřice celou záležitost vyhodnotíme a v případě pozitivních výsledků, což předpokládáme, budeme šířit dál do kraje,“ dodala Petra Lafková z krajského úřadu.