Šikana v práci – jak postupovat a bránit se, zkušenosti

Potřebuji poradit se šikanou ze strany kolegyně, s níž jsem před časem měla malicherný konflikt, který se podle mého názoru už vyřešil. Od té doby se však z její strany potýkám se zesměšňováním, pomluvami, schválnostmi, zadržováním informací a podobně. V tomto pracovním prostředí se mi špatně pracuje a dělám zbytečné chyby. Všiml si toho už i můj nadřízený a následovalo pozvání „na kobereček“. Mému vysvětlení však nevěřil a nařídil mi, abych svůj pracovní výkon zlepšila. Poraďte mi, prosím, nějakou techniku, jak se proti chování kolegyně bránit. Svou práci mám ráda, výpověď podat nechci. Bojím se toho, že nadřízenému dojde trpělivost a výpověď pro změnu dostanu já.

Proti šikaně na pracovišti, nebo také odborně mobbingu, bohužel neexistuje univerzální obranná technika. Nejlepší a nejúčinnější obranou je prevence, kdy klíčovou roli hraje nadřízený. Ten svým postojem ovlivňuje pracovní atmosféru a musí dát jasně najevo, že takové chování nebude tolerovat. V současné situaci jste to však vy, kdo musí jednat.

Je nutné si položit zásadní otázku: „Chci zůstat i nadále v takovém zaměstnání?“ Pokud se na obranu proti chování kolegyně necítíte, není zřejmě jiné řešení než pracoviště opustit. Rozhodnete-li se zůstat, braňte se aktivně.

Zkuste si s kolegyní promluvit. Otevřeně dejte najevo, že tohle trpět nebudete. Vystupujte sebevědomě, reagujte věcně a snažte se nedat najevo nejistotu. Kolegyně nesmí poznat, že vás svým jednáním zraňuje. Zkuste na svou stranu strhnout kolegy. Ukažte kolegyni, že proti sobě nemá jen jednoho pracovníka.

Veškeré výpady si zapisujte do tzv. mobbingového deníku, který slouží jako cenný zdroj informací a při vhodné příležitosti jej předložte nadřízenému. V případě, že nadřízený odmítne situaci řešit, můžete se obrátit na odbory, pokud je máte, se stížností na Inspektorát práce nebo na zřizovatele či majitele. V krajním případě i na soud.

Určitě se nezapomeňte také věnovat sama sobě. Víc než kdy jindy je třeba mít pevné zázemí – v rodině, přátelích, koníčcích.