Podnájem bytu – je možný bez souhlasu pronajímatele

Mám uzavřenou nájemní smlouvu na byt 2+1 na dobu neurčitou. Bydlím zde sám. Dosud jsem všechno zvládal platit, ale před několika měsíci jsem přišel o práci a ještě si nenašel novou. Byt a všechny ostatní poplatky zvládám uhradit tak tak. Uvažuji, že bych jeden pokoj uvolnil a podnajal ho nějakému studentovi do doby, než by se vše vrátilo do starých kolejí. Nerad bych se z bytu stěhoval pouze z finančních důvodů. Ve smlouvě ale o možnosti podnájmu nic napsáno nemám a bohužel se obávám, že mi pronajímatel žádného podnájemníka nedovolí. Jak mohu v této pro mě nelehké situaci postupovat?

Z dotazu vyplývá, že jste se rozhodl z důvodu finanční náročnosti nájemního bydlení nabídnout k podnájmu část vám pronajatého bytu. Situace, ve které se nacházíte, není jistě jednoduchá. Obáváte se, že vám pronajímatel podnájem nepovolí. Z toho chápu, že máte za to, že pro podnájem, ve vašem případě pokoje, potřebujete souhlas pronajímatele.

Souhlas pronajímatele byl však nutný za „starého“ občanského zákoníku, který platil do konce minulého roku. V současné době platí nový občanský zákoník, který ve svém § 2274 říká, že nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud sám v bytě trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele.

Z toho, co jste v dotazu uvedl, usuzuji, že byste souhlas pronajímatele zřejmě nepotřeboval, jelikož vycházím z toho, že byste nadále sám v bytě bydlel. Máte však povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob, žijících v bytě. Pokud byste tak neučinil ani do dvou měsíců od této změny, závažně byste porušil svou povinnost nájemce bytu.

Napadá mě také, že byste mohl mít nárok na příspěvek na bydlení či jiné dávky např. hmotné nouze, které by vám mohly pomoci s úhradou nájmu. Podnájem tak nemusí být jedinou možností, jak zlepšit svou finanční situaci. Pouze z informací v dotazu ale nemohu posoudit, zda byste mohl splňovat podmínky pro jejich přiznání.