Agresivní soused – ohrožuje a bije lidi

Sousedské vztahy jsou samostatnou kapitolou. Někteří sousedé mají vřelé vztahy, které utužují pravidelnou nedělní sešlostí u grilu, jiní válčí a dělají si naschvály. Ve vyhrocené situaci může dojít dokonce i k napadení. Co dělat v případě, pokud člověka napadne agresivní soused?

První věc, kterou je nutné udělat, je zavolat Policii ČR a v případě potřeby i záchranku. Policie věc prošetří a následně ji předá soudu. Soudu je pak nutné předložit také doklady o léčení a bodové ohodnocení lékařem. 

Od ledna 2014 byla v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, podle které se bodově hodnotila újma na zdraví a na základě počtu bodů byla stanovována finanční částka náhrady škody.

Podle NOZ se nemajetková újma (škoda na zdraví) odčiňuje peněžitou náhradou, která vyváží plně vytrpěné bolesti. Pokud nelze výši náhrady určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Zraněnému musí ten, kdo škodu způsobil, vyplatit částku, která pokrývá nejen léčebné výlohy, nýbrž i například společenské uplatnění. Při vážných zraněních může člověk utrpět taková zranění, která mu již nedovolují plnohodnotný život zahrnující dosavadní práci. 

Sousedské vztahy – obecně 

Sousedské vztahy jsou vztahy mezi lidmi, kteří žijí blízko sebe. Dobré sousedské vztahy jsou důležité pro vytvoření bezpečného prostředí pro život. Pevné sousedské vztahy mohou přispět ke snížení kriminality, podpořit spolupráci a vytvořit pocit sounáležitosti. Sousedi si mohou i poradit, a to například jak platit televizní poplatek.

Dobrým způsobem, jak navázat vztah, je zapojit se do dění v sousedství. Ideální je se účastnit místních akcí, jako jsou večírky, nebo se dobrovolně zapojit do komunitních projektů. Je to skvělý způsob, jak se seznámit s lidmi a navázat konverzaci. Může to dopadnout i tak, že spolu rodiny budou jezdit na dovolenou s dětmi.

Důležité je také respektovat soukromí sousedů. Před vstupem na cizí pozemek je vždy dobré požádat o svolení. 

Pokud jde o spory mezi sousedy, je nejlepší snažit se je řešit pokojnou cestou. Pokud dojde k napětí, promluvit si se sousedy přímo a snažit se pochopit jejich pohled na věc. Klíčové je nabídnout kompromis a navrhnout kreativní řešení. 

Sousedské vztahy jsou důležitou součástí vytváření bezpečného prostředí pro život. Budování pevných vztahů se sousedy pomůže snížit kriminalitu, podpoří spolupráci a vytvoří pocit sounáležitosti