Spoření po zesnulém manželovi nebo manželce – nároky, právo

Před měsícem mi zemřela manželka, se kterou jsme byli 25 let. Máme spolu již dvě dospělé děti. Manželka měla na své jméno založeno stavební spoření. Zároveň oba máme uzavřené penzijní připojištění, kde pravidelně spoříme. Kromě toho máme dům ve společném jmění manželů. Vůbec nevím, co mám dělat. Jsem ze smrti manželky zdrcený. Jak to bude se stavebním spořením a penzijním připojištěním? Mám dál platit za manželku měsíční částky? Bojím se, aby na účtech nevznikl dluh.

Nyní bude probíhat řízení o dědictví po vaší manželce. Děděním dojde k přechodu majetkových práv a povinností ze zemřelého (zůstavitele) na dědice. Existuje však řada práv a povinností, která přecházejí na osoby jinak než děděním. Ve svém dotazu se hlavně ptáte na to, co bude se stavebním spořením a penzijním připojištěním.

Právě práva a povinnosti z těchto spoření přecházejí ze zákona přímo na určité osoby. Nejsou tedy předmětem dědického řízení. V zákoně o stavebním spoření je uvedeno, že v případě úmrtí účastníka stavebního spoření (vaší manželky) přecházejí práva a povinnosti na pozůstalého manžela. K tomu přihlédne soud v rámci dědického řízení.

Stačí, když na danou spořitelnu zajdete a doložíte úmrtní list vaší manželky. Spořitelna by měla na základě předložených dokumentů smlouvu převést na vás. Vy se pak můžete rozhodnout, zda ve stavebním spoření budete pokračovat, či ne.

Trochu jinak je to u penzijního připojištění. Vaše manželka mohla ve smlouvě o penzijním připojištění uvést osobu nebo osoby, kterým vznikne nárok na odbytné, pokud zemře a dojde ke splnění dalších podmínek.

Podívejte se doma do smlouvy, zda je zde nějaká osoba uvedena, či ne. Případně se zeptejte přímo u pojišťovny, kde měla manželka smlouvu uzavřenou. Pokud žádná osoba uvedena není, stává se vypočtená částka předmětem dědického řízení.

Z vašeho dotazu vnímám, že je pro vás tato situace způsobená ztrátou blízkého člověka psychicky náročná. Je těžké se s touto situací vyrovnat a zároveň ještě řešit tyto věci. V případě, že byste potřeboval psychickou podporu a popovídat si, můžete se obrátit na jedno ze zařízení, která poskytují psychosociální pomoc a mohou vám pomoci překonat toto pro vás jistě velice těžké období.