Svým členům a sympatizantům úspěšný nový rok

Nepolevovat na duchu. Takový je hlavní vzkaz Cesty změny (CZ) svým členům a příznivcům do nového roku 2007. „Vánoce a konec roku je okamžikem, při němž trávíme čas se svými blízkými a vzpomínáme také na ty, kteří z různých důvodů u toho nemohou být,“ říká předseda CZ Jiří Lobkowicz. „Pokusme se být k sobě navzájem ohleduplní a neztrácet víru jenom proto, že se mnohé neděje podle našich představ,“ dodává.

Loňský rok 2006 potvrdil, že prostor ke spolupráci liberálního středu tu stále existuje. „Jen muselo několik lidí spadnout rovnou z hrušky,“ usmívá se Lobkowicz. „Doposud jsme se pokoušeli nabídnout alternativu stávající politice,“ připomíná, „stou ale nemůžeme přijít, když neexistuje elementární shoda mezi blízkými politickými subjekty. Přesto mám za to, že není všem dnům konec – snad si to nyní všichni skutečně uvědomí. Stav marasmu, do něhož poklesla česká politika snad nemůže být horší,“ upřesňuje.

Cesta změny se zúčastnila uplynulého roku krajských a komunálních voleb – kandidovala v Praze v rámci liberální aliance Volby pro město a hned v několika krajích podpořila uskupení, která nabízela program, identický se snahami CZ – bylo tomu například v Bělotíně, Krupce, Příbrami, Stříbře, Šumperku či Liberci.

Do parlamentních voleb CZ nekandidovala, protože nepovažovala za účelné tříštit již tak rozdrobená uskupení, o jejíž spojení dlouhodobě usilovala. „Ve všech bitvách nemůžeme zvítězit. Dokázat ale překročit svůj stín, to se zdá někdy být nejobtížnějším krokem,“ poznamenává trpce Lobkowicz.

Na evropské úrovni pokračuje CZ svými aktivitami uvnitř Evropské demokratické strany (EDS), jejíž je zakládajícím členem. Zúčastnila se říjnového jednání v Paříži a kongresu koncem roku v Římě. Počátkem května uspořádala CZ Radu EDS v Praze a na zámku Mělník – přijeli na ni představitelé sedmi národních stran, mezi nimiž nechyběl ani předseda Svazu pro francouzskou demokracii (UDF) a kandidát na francouzského prezidenta François Bayrou.

Mezi účastníky květnového jednání v Mělníku byla i senátorka a předsedkyně Klubu otevřené demokracie (KOD).

TIP: Jak funguje rychlá půjčka bez doložení příjmu nebo také půjčka na rekonstrukci?

Soňa Paukrtová, která na podzim obhájila svůj mandát. CZ považuje senátorku Paukrtovou za silnou osobnost, která neustupuje ze svých pozic a má navíc šarm, který mnoha mužům chybí. „Neříká slova do větru a své sliby plní,“ míní Lobkowicz. Strana pro otevřenou společnost (SOS), která senátorku kandidovala se rovněž zúčastnila v Římě společně s CZ Kongresu EDS. „Myslím, že při setkání s politiky SOS nemusím mít obavu o jejich duše – a to ani v Eropě,“ říká Lobkowicz. „Spolupráce s touto stranou je naprosto přirozená a těším se v roce 2007 na její pokračování,“ dodává.

Cesta změny, která je zastoupena v Senátu Parlamentu České republiky Martinem Mejstříkem, nehodlá slevit z přístupu k exponentům bývalého režimu. „Nehoníme čarodějnice, ale připomínáme politikům, že jejich minulost není uzavřenou věcí,“ podotýká Lobkowicz, který podporuje aktivity senátora Mejstříka o vyrovnání se české společnosti s komunistickou minulostí. Ve statutu CZ ostatně stojí, že členem strany se nemůže stát bývalý člen KSČ a Lidových milicí.

Členům, příznivcům, partnerům, ale i všem dobrým lidem přeje Cesta změny krásné svátky a úspěšné vykročení do nového roku 2007! Pour féliciter 2007!

Neztrácejme víru jenom proto, že některé věci nejsou podle nás.

TIP: Jak využít služby pošty sledování zásilky?