Teplická nemocnice má nový komunikační systém sestra – pacient

Instalace systému se uskutečnila na kožním oddělení, na stanicích 1 a 2 chirurgického oddělení, na gynekologicko-porodnickém oddělení a urologii.

„Nový komunikační systém sestra – pacient posouvá kvalitu kontaktu mezi zdravotnickým personálem samotným, ale také s hospitalizovanými, opět o kus dál. Zprovoznění systému nám umožňuje mnohem efektivnější komunikaci, což může být v závažnějších situacích rozhodujícím faktorem.

Jsem velmi rád, že se právě tuto investiční akci podařilo v teplické nemocnici Krajské zdravotní realizovat a že společnost na ni uvolnila finanční prostředky,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Předmětem veřejné zakázky, kterou odborná firma dokončila 30. března letošního roku, byla dodávka, montáž a zprovoznění komunikačních systémů sest­ra – pacient a s tím související stavební práce v teplické ne­mocnici. Cena zakázky byla 2 359 687,46 Kč včetně DPH.