Teplické kočky – spolek pomáhá kočkám v nouzi

Spolek vznikl před dvěma měsíci a i když je tu zatím krátký čas, tak každá z pracovnic má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Začaly se 45 kočičkami úplně od nuly. Věnují se standardně kočkám opuštěným, týraným, nemocným, zkrátka kočkám v nouzi.

Všechny kočičky se kastrují a hledají se jim nové krásné domovy. Další směr spolku je orientovaný na venkovní  kočky, které se množí a tento nekonečný cyklus je třeba zastavit kastracemi. Spolek spolupracuje s lidmi, kteří jako dobrovolníci v daných lokalitách působí, kočičky mají zmapované a krmí je. Bez pomoci a spolupráce těchto lidí by to možné nebylo.

“Každá z nás tuto činnost vykonává ve svém volnu po svém řádném zaměstnání bez jakékoliv odměny… Vlastně ne tak přesně, odměnou nám je uzdravená kočička nebo kocourek, kteří jsou vykastrovaní a odjíždějí do svého nového domova, kde si žijí bez hladu, zimy a strachu…

Noví majitelé nám posílají fotografie a posílají zprávičky…. To je opravdu odměna za tuto činnost, kdy zjistíte, že to vše má smysl.. Bohužel není v našich silách pomoci úplně všem číčám,” říká Hanka Müllerová, jedna ze zakladatelek nového spolku.

Je třeba říci, že bez podpory široké veřejnosti, finančních příspěvků na krmení a stelivo pro kočičky, podpory na náklady za veterinární péči a kastrace, ale i třeba donesení dobrého krmiva a všeho, co číči k životu potřebují by  spolek vůbec nemohl fungovat.

Velikou pomocí je i uspořádání aukce, charitativního večera, či hmotné sbírky ve spolupráci s chovatelskými obchody v Teplicích.

Jak už bylo psáno, kočiček je hodně a díky nezodpovědným lidem se stále nekontrolovaně množí, nebo se i ztrácejí, jsou vyhozené, je jim ubližováno. Toto spolek vnímá jako veliký problém nejen na Teplicku. Jedinou cestou, i když je to běh na dlouhou trať, je osvěta.

Spolek věří, že musí jít touto cestou – cestou osvěty a tak se snaží zacílit na mladou generaci. V letošním roce na přelomu května a června má spolek připravený blok přednášek a prezentací v základních školách.

Tento projekt byl ve školách vnímán velice pozitivně. Děti se dozví vše o fungování spolku, který zvířátkům pomáhá. O tom, proč se kočičky odchytávají a jak. Dozví se i důležité informace o kastracích, péči o zvířátka, ale i to, jak pomoci zvířátkům v nouzi, na koho se obrátit, jak pomoci a proč je to tak důležité.

V současné době se zapojilo do pilotního projektu pět základních škol z teplického okresu. Pokud budete mít o tuto spolupráci na dalších základních školách zájem, můžete spolek kontaktovat na webové adrese www.teplickekocky.cz, nebo facebookových stránkách Teplické kočky z.s., či na telefonním čísle 602 374 737.

Podpořit kočičky a stát se investorem spokojeného kočičího života můžete též přispěním na účet spolku 1025782533/6100.