Teplické kočky – spolek pomáhá kočkám v nouzi

Spolek vznikl před dvěma měsíci a i když je tu zatím krátký čas, tak každá z pracovnic má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Začaly se 45 kočičkami úplně od nuly. Věnují se standardně kočkám opuštěným, týraným, nemocným, zkrátka kočkám v nouzi. Všechny kočičky se kastrují a hledají se jim nové krásné domovy. Další směr spolku je orientovaný na venkovní  kočky, které se množí a tento nekonečný cyklus je třeba zastavit kastracemi. Spolek spolupracuje s lidmi, kteří jako dobrovolníci v daných lokalitách působí, kočičky mají zmapované a krmí je. Bez pomoci a spolupráce těchto lidí by to možné nebylo.

“Každá z nás tuto činnost vykonává ve svém volnu po svém řádném zaměstnání bez jakékoliv odměny… Vlastně ne tak přesně, odměnou nám je uzdravená kočička nebo kocourek, kteří jsou vykastrovaní a odjíždějí do svého nového domova, kde si žijí bez hladu, zimy a strachu… Noví majitelé nám posílají fotografie a posílají zprávičky…. To je opravdu odměna za tuto činnost, kdy zjistíte, že to vše má smysl.. Bohužel není v našich silách pomoci úplně všem číčám,” říká Hanka Müllerová, jedna ze zakladatelek nového spolku.

Je třeba říci, že bez podpory široké veřejnosti, finančních příspěvků na krmení a stelivo pro kočičky, podpory na náklady za veterinární péči a kastrace, ale i třeba donesení dobrého krmiva a všeho, co číči k životu potřebují by  spolek vůbec nemohl fungovat. Velikou pomocí je i uspořádání aukce, charitativního večera, či hmotné sbírky ve spolupráci s chovatelskými obchody v Teplicích.

Jak už bylo psáno, kočiček je hodně a díky nezodpovědným lidem se stále nekontrolovaně množí, nebo se i ztrácejí, jsou vyhozené, je jim ubližováno. Toto spolek vnímá jako veliký problém nejen na Teplicku. Jedinou cestou, i když je to běh na dlouhou trať, je osvěta.

Spolek věří, že musí jít touto cestou – cestou osvěty a tak se snaží zacílit na mladou generaci. V letošním roce na přelomu května a června má spolek připravený blok přednášek a prezentací v základních školách.

Tento projekt byl ve školách vnímán velice pozitivně. Děti se dozví vše o fungování spolku, který zvířátkům pomáhá. O tom, proč se kočičky odchytávají a jak. Dozví se i důležité informace o kastracích, péči o zvířátka, ale i to, jak pomoci zvířátkům v nouzi, na koho se obrátit, jak pomoci a proč je to tak důležité.

V současné době se zapojilo do pilotního projektu pět základních škol z teplického okresu. Pokud budete mít o tuto spolupráci na dalších základních školách zájem, můžete spolek kontaktovat na webové adrese www.teplickekocky.cz, nebo facebookových stránkách Teplické kočky z.s., či na telefonním čísle 602 374 737.

Podpořit kočičky můžete také přispěním na účet spolku 1025782533/6100.