Prostor půdy skrývá umělecky nejcennější část Sankturinovského domu

Sankturinovský dům, impozantní palác s barokní fasádou tvoří dominantu Palackého náměstí v Kutné Hoře. Nyní je však zahalen lešením. Za plného provozu tam probíhá obnova střechy.

TIP: Kdo hledá recept na rychlá oběd, může vyzkoušet kuřecí Kung Pao.

V pátek 20. srpna se však nepracovalo z důvodu záboru náměstí pro INT VETERAN RALLYE. O to větší klid byl na fotografování půdních prostor. Prostor půdy je vcelku jednotvárný, ovšem největší překvapení se skrývá při výstupu z půdy do věže. Zcela mimo dosah běžných návštěvníků se tam skrývá umělecky nejcennější část Sankturinovského domu kaple ve 2. patře věže paláce.

Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí krátce po roce 1491. Na stěně je dodnes dochována freska, monumentální kompozice znázorňující průčelí paláce v pozadí s krajinou s pohledem na město a skupinu postav.

Smysl tohoto vyobrazení i jeho vazba na fresky ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory je dosud předmětem úvah a hypotéz. Vidět však nádherné fresky na vlastní oči v jinak zcela zanedbaných prostorách kaple je skutečným zážitkem.

I absolutního laika napadne okamžitě paralela se Smíškovskou kaplí či s vyobrazením sv. Kryštofa v chrámu sv. Barbory. Kaple je však skutečně obtížně přístupná a točité kamenné schody vedoucí od ní do samé špice věže jsou již jenom pro silné nátury. V každém případě je nutno ocenit stavitele, který umístil na konci 15. století nejintimnější prostor k modlitbám do nevyššího bodu Sankturinovského domu.