Traumatologové z Čech a Saska si v Ústí vyměňovali zkušenosti

 „Dnešní Traumatologická konference je příkladem další spolupráce Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice. To je podle mě zárukou vysoké odborné úrovně podtrženou účastí odborníků ze zahraničí a 65. výročím samostatné traumatologie v Ústí nad Labem.

Traumatologii vnímám jak velmi důležitou lékařskou disciplínu, která se věnuje prevenci, diagnostice, léčení a rehabilitaci poranění. Věřím, že dnešní setkání odborníků v této oblasti bude úspěšné a přispěje k dalšímu rozvoji tohoto oboru v Krajské zdravotní,“ uvedl při zahájení konference náměstek Stanislav Rybák.

U příležitosti konference byla udělena Medaile hejtmana Ústeckého kraje profesoru Zwippovi.

„Vážím si práce traumatologů a jsem rád, že v této oblasti dochází k intenzivní mezinárodní spolupráci. Za přínos v tomto oboru chci poděkovat panu profesoru Zwippovi, ocenit jeho celoživotní práci a vyslovit dík za dlouholetou spolupráci s českými kolegy, kdy pomohl vychovat skupinu chirurgů – traumatologů v krajské nemocnici. Věřím, že tato spolupráce bude vzájemným přínosem i v budoucnu,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při předání medaile prof. Hansi Zwippovi

Profesor Zwipp vychoval skupinu traumatologů nohy Masarykovy nemocnice stážemi na jeho pracovišti, přednáškami, konzultacemi i společnými operacemi probíhajícími na pracovištích v Ústí i Drážďanech.

Této činnosti se věnuje od roku 2006 dodnes a výsledkem jsou výborné výsledky léčení poranění nohy u pacientů v celém Ústeckém kraji. Úroveň této péče výrazně převyšuje srovnatelnou oblast v jiných regionech České republiky.