Tvrz Lorec – sláva a pád kutnohorského pivovaru

O tom, že veškerá technologie kutnohorského pivovaru skončila na šrotištích a na skládkách a tím se zřejmě po 438 letech naplnil osud pivovaru, patřící po stovky let k chloubám města, jsme již na našich stránkách informovali. Nyní přinášíme náhlednutí do historie s bývalým místostarostou Jindřichem Bartoněm starším.

Je známo, že jste se nejvíce angažoval na převodu veškerého majetku pivovaru do vlastnictví města Kutná Hora. Co Vás k tomu vedlo?

V pivovaru jsem jeden čas pracoval, znal jsem ho a proto dobře věděl, jaké hodnoty pro město představuje. V roce 1998 jsem se stal místostarostou města a spolu s celou radou jsme s obavami sledovali  vývoj v Pivovarech Bohemia a.s., který spěl jednoznačně k zániku této společnosti.

Hrozilo zde akutní nebezpečí, že v případě očekávaného krachu této firmy dojde v rámci konkurzního řízení k výprodeji majetku. Tím by se mohlo stát, že technologii odkoupí některý z velkých pivovarů jenom proto, aby ji demontoval a tím zde ukončil výrobu a zbavil se tak konkurence. (Což se nakonec o 10 let později stalo – poznámka redakce).

Byla proto zahájena jednání s cílem odkoupit včas majetek Pivovarů Bohemia a tím získat do majetku města kompletní pivovar. Jednání trvala téměř rok, kdy se podařilo snížit požadovanou cenu 40 milionů korun na 22 milionů korun.

V roce 2000 kupuje po schválení zastupitelstvem města nemovitý majetek město Kutná Hora a veškerou technologii městská společnost KH Tebis s.r.o. I po tomto obchodu nadále provozuje v nájemním vztahu výrobu piva Pivovar Kutná Hora s.r.o., jehož 100% obchodní podíl odkupuje v roce 2001 skupina Drink Union a.s. I tato společnost pokračuje formou nájemního vztahu s městem. Do konce našeho volebního období jsem žádné problémy nezaznamenal.

Proč provozovala městské zařízení soukromá firma Pivovar Kutná Hora s.r.o. ?

My jsme koupili majetek od Pivovarů Bohemia a.s. zatížený smluvními vztahy s touto firmou.Koupili jsme tedy majetek s nájemníkem. Počítali jsme s tím, že tento nájem v nejdříve možném termínu ukončíme a připravíme tak čistý pivovar k novému projektu. Možnost odstoupení od těchto smluv nevyužila následující rada města.

Jaké projekty jste tenkrát uvažovali ?

Jednalo se o 3 reálné varianty. Prodej celého zařízení, vstup strategického partnera, provozování pivovaru městem. Tyto projekty však zde nebyl nikdo schopen realizovat.

igp0443-1301947373-1024571

Takže, kdy se začalo nad pivovarem stahovat černé mraky?

Ono to všechno šlo postupně a nenápadně. Po roce 2003 přestává nový provozovatel plnit některé své smluvní povinnosti, což rada města v podstatě neřeší. Naopak se začíná hovořit o převodu majetku drženého společností KH Tebis s.r.o. do majetku města.

Zastupitelstvo města proto svým usnesením č. 147/05 ze dne 21.6.2005 a jeho upřesněním – usnesení č. 181/05 ze dne 13.9.2005 rozhodlo o odkoupení technologie od společnosti KH TEBIS městem Kutná Hora za cenu 3.959.250 Kč, která bude snížena o náklady města na opravu plniče láhví Rotus 60 v ceně 2.844.000 Kč, takže město zaplatí (své společnosti) pouze 1.125.250 Kč.

V rozporu s tímto usnesením a v rozporu s normálním rozumem rozhodla rada města ve funkci valné hromady společnosti KH TEBIS svým usnesením č. 1110/05 ze dne 14.12. 2005 o odprodeji veškeré technologie pivovaru v Kutné Hoře za cenu 3.959.250 Kč včetně DPH (což je méně než skutečná cena jednoho ze dvou kotlů v kotelně).

Jaká byla podle Vás skutečná cena technologie?

Odpověď na tuto otázku je poměrně složitá. Vezmeme-li pouze součet odhadních cen jednotlivých komponentů výrobního zařízení, budeme se pohybovat mezi 40 – 50 miliony. V té ceně však není montáž zařízení a cena rozvodů a technologických cest.

Pivo musí jít z varny na spilku, ze spilky do sklepa, ze sklepa do stáčíren. Pro pochopení uvedu jedno přirovnání. Na zelenou louku přivezou veškerý stavební materiál pro stavbu domu (cihly, cement, maltu, dřevo, radiátory atd.). Můžeme říci, že cena domu se rovná součtu cen všech materiálů?

Takže škoda ve výši desítek milionů za prodej technologie hluboko pod cenou není tou hlavní škodou. Hlavní škodou je celkové znehodnocení výrobního zařízení. Pro Vaši informaci jenom uvádím, že prodejní cena pivovaru Náchod o zhruba stejné výrobní kapacitě byla 150 milionů korun.

Jak na tuto skutečnost reagovalo tehdejší zastupitelstvo města?

V podstatě nijak, protože to původně ani nevědělo. Na tuto skutečnost jsem přišel náhodou já při čtení usnesení z rady města. Ihned jsem na to reagoval na nejbližším zastupitelstvu a vyzval tehdejší radu města k přehodnocení tohoto kroku, tj. k odstoupení od této smlouvy.

V opačném případě jsem veřejně prohlásil, že podám trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení. Osobně jsem přesvědčen, že radní ani nevěděli co prodávají.

Víte jak dopadlo policejní šetření?

V tomto směru žádné informace nemám. Asi nijak.

V čem vidíte příčinu konce kutnohorského pivovaru?

Následně se stalo to, čeho jsme se v roce 2000 nejvíce obávali a co se celkem dalo očekávat. Společnost Drinks Union odkoupila v roce 2008 nadnárodní pivovarnická společnost Heineken, která v červnu 2009 oznámila, že končí s výrobou piva v Kutné Hoře. A tak se také stalo.

Dobře, ale pivovar byl tehdy plně funkční, výroba v něm mohla pokračovat.

To ano. Město mělo budovy a pozemky, nikoliv potřebnou technologii. Nebyl zde nikdo, kdo by byl schopen s novým majitelem technologie konstruktivně jednat. A tak se jenom mlžilo a mlžilo.

V Kutnohorském deníku se 13.května 2010 dokonce objevila zpráva, že pivo zde bude vyrábět „Česko-švédská společnost, ve které bude mít výrazný podíl kutnohorská radnice“ a že by milovníci piva mohli nový výrobek ochutnat již počátkem příštího roku.

Zastupitelstvo města však v červnu loňského roku odmítlo odkoupit zbytek technologie za nabízenou cenu 10 mil.Kč, čímž definitivně zamítlo možnost obnovení výroby piva bez nákladných investic…

Je podle vašeho názoru reálné obnovit v Kutné Hoře výrobu piva?

Obávám se, že nikoliv, i když nikdy neříkej nikdy. Veškerá původní technologie byla rozmontována, rozřezána, zničena. Velká škoda je zejména staré varny, vybavené zařízením vyrobeném kutnohorskými firmami na počátku minulého století.

Mohlo zde být mimo jiné i muzeum pivovarnictví. A tak je velmi pravděpodobné, že historie vaření piva v Kutné Hoře se definitivně uzavírá. A pivovar se tak vydá na smutnou cestu za cukrovarem, na cestu chátrání a beznaděje.