Doučovací programy pro studenty s poruchami učení v Čáslavi

Do 4. roku svého působení vstoupilo v roce 2012 Studijní centrum BASIC Čáslav, které pod vedením Martiny Vrbické stále zdokonaluje doučovací programy pro studenty s poruchami učení.

Prvořadé zůstávají kurzy zaměřené na nápravu čtení a psaní a na zvládnutí gramatiky českého jazyka. Již rok běží také kurzy s názvem „Pevné základy anglického a německého jazyka“. Nejnižší úroveň je určena žákům s poruchami učení, ale pomoc najdou i studenti, kteří se obávají státní maturity.

BASIC

V současné době se ozývá mnoho maturantů, kteří se léta „schovávali“ za diagnózu nějaké DYS poruchy. Prodloužený limit u státní maturity totiž neznamená, že jim bude učitel zadání předčítat. A slohová práce, která se červená chybami, také nemá velkou šanci na úspěch. Je to pád do drsné reality.

Ale není už pozdě? Až teď si studenti uvědomují, že promarněné roky nelze vrátit zpět. A je to jen na nich, jak se s kladenými požadavky poperou. Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat, ale je třeba si uvědomit, že malé mezery v učení se zvládají a hasí snadněji.

Programy na zvládání českého, německého i anglického jazyka jsou velice podrobně sestaveny. Využívají se odborné pomůcky, hry, modelína. Doučování je individuální a problém lze přesně diagnostikovat a zvládat. Základem je úzká spolupráce s rodiči. Doučování probíhá jen tehdy, pokud dítě samo chce.

Pokud chce někdo poznat, jak se zde pracuje, tak je nejlepší si domluvit konzultaci, kde bude rodičům i učitelům vše představeno a ukázáno. V tomto roce se budou více zaměřovat na poradenství pro rodiče žáků, jelikož v počátku závisí většinou na nich, zda se spokojí s diagnózou „dys“ a s úlevami, či zda budou volit cestu pilné mravenčí práce a odborné nápravy.

Každé tři měsíce probíhají přednášky pro veřejnost „Jak se učit s dětmi“. Je jen na každém jednotlivci, zda bude problémy přehlížet, nebo se k nim postaví rázně a nenechá děti v jejich trápení a nejistotě. Život žádné úlevy uznávat nebude. Je to kruté, ale pravdivé.