Doučovací programy pro studenty s poruchami učení

david-krystof-1328087088-1330672804-5411696

Do 4. roku svého působení vstoupilo v roce 2012 Studijní centrum BASIC Čáslav, které pod vedením Martiny Vrbické stále zdokonaluje doučovací programy pro studenty s poruchami učení.

Čáslav – Prvořadé zůstávají kurzy zaměřené na nápravu čtení a psaní a na zvládnutí gramatiky českého jazyka. Již rok běží také kurzy s názvem „Pevné základy anglického a německého jazyka“. Nejnižší úroveň je určena žákům s poruchami učení, ale pomoc najdou i studenti, kteří se obávají státní maturity.

V současné době se ozývá mnoho maturantů, kteří se léta „schovávali“ za diagnózu nějaké DYS poruchy. Prodloužený limit u státní maturity totiž neznamená, že jim bude učitel zadání předčítat. A slohová práce, která se červená chybami, také nemá velkou šanci na úspěch. Je to pád do drsné reality. Ale není už pozdě? Až teď si studenti uvědomují, že promarněné roky nelze vrátit zpět. A je to jen na nich, jak se s kladenými požadavky poperou.

Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat, ale je třeba si uvědomit, že malé mezery v učení se zvládají a hasí snadněji. Programy na zvládání českého, německého i anglického jazyka jsou velice podrobně sestaveny. Využívají se odborné pomůcky, hry, modelína. Doučování je individuální a problém lze přesně diagnostikovat a zvládat.   

Zakládáme si na úzké spolupráci s rodiči a doučování probíhá jen tehdy, pokud dítě samo chce. Chcete – li poznat, jak se u nás pracuje, tak je nejlepší si s námi domluvit konzultaci, kde rodičům i učitelům vše rádi představíme a ukážeme.

V tomto roce se budeme více zaměřovat na poradenství pro rodiče žáků, jelikož v počátku závisí většinou na nich, zda se spokojí s diagnózou „dys“ a s úlevami, či zda budou volit cestu pilné mravenčí práce a odborné nápravy. Každé tři měsíce probíhají přednášky pro veřejnost „Jak se učit s dětmi“. Doufám, že vzdělání bude v naší zemi prioritou. Je jen na nás, zda budeme problémy přehlížet, nebo se k nim postavíme rázně a nenecháme děti v jejich trápení a nejistotě. Nespokojme se proto jen s „nálepkou“, že je naše dítě dyslektik či dysgrafik. Ano, má sice zlepšené známky a individuální studijní plán, ale musíme si uvědomit realitu: život žádné úlevy uznávat nebude! Je to kruté, ale pravdivé. Další podrobné informace lze získat na internetové adrese www.basic.cz nebo prostřednictvím e-mailu caslav@basic.cz, popřípadě na telefonním čísle 775 035 286.