Ústecký kraj nadále v boji za obnovení železniční trati Teplice – Lovosice

„Bohužel nedodržel slovo ani 1. náměstek ministra dopravy Čoček, který nám v 1.2. na jednání řekl, že tak vysokou investici nemůže ministerstvo schválit samo, ale že ji bude projednávat vláda. Ve skutečnosti ji ministerstvo samo již zamítlo“, hněvá se náměstek Jaroslav Komínek.

V materiálu, kterým se bude vláda zítra zabývat, spatřuje kraj řadu nesouměřitelných a nevyvážených údajů. Obnova a stabilizace samotného poškozeného úseku v délce 200 m má stát snad 800 mil. Kč. To je to, co od státu požadujeme, aby opravil. Již 5 let nemohou jezdit vlaky, které na trati u Českých drah objednáváme. Cestující se přepravují s menším pohodlím po velmi klikatých a úzkých silničkách autobusy.

Přes 2 roky pracoval stát na projektu obnovy a zahrnul do něj i modernizaci tratě spočívající v zabezpečení přejezdů, zlepšení nástupišť apod. Na modernizaci ministerstvo doporučilo kraji v r. 2015 spolupracovat, aby obnovená a modernizovaná trať měla lepší parametry, kraj by objednal více vlaků a celý, byť dražší projekt, bude mít lepší obhajitelnost a bude možné jej financovat z evropských peněz.

„I na to Ústecký kraj přistoupil a podrobně spolupracoval na definování zlepšení tratě, protože trať skutečně vnímáme jako perspektivní“, doplňuje Komínek.

Modernizace nakonec byla odhadnuta na další 1 – 2 miliardy a celková cena obnovy 1,8 – 2,8 miliardy se nakonec stala důvodem, proč jde projekt k ledu a není vládě vše řádně ani vysvětleno. V materiálu pro vládu se pak záměr obnovy za až 2,8 miliardy hodnotí jako celek a proto tomu stát „dal stopku“, ve skutečnosti jsou to dvě různé akce.

Modernizace nutná není, kraj na ní netrvá, a lze ji provést kdykoliv následně. „Ministrovi se proti tomu ohradíme ještě písemně a podnikneme další kroky, aby se stát prostřednictvím SŽDC o svou trať postaral, opravil, neboť je to jeho povinnost, když tam trvá objednávka našich vlaků. Nevzdáme to.“ uzavřel náměstek Komínek.