Ústecký kraj podpoří v roce 2019 komunitní život na venkově

Podporu s cílem řešit situaci vyjádřili na svém zasedání zastupitelé Ústeckého kraje, kde schválili pilotní dotační program Podpora komunitního života na venkově, který je připraven podpořit projekty v obcích na území místní akční skupiny.

Pro rok 2019 bude vyhlášen program zkušebně a po vyhodnocení monitorovacích ukazatelů a dopadů dotačního programu na území regionu bude poté rozhodnuto o zařazení programu do skupiny stálých dotačních titulů Ústeckého kraje.

„Místní akční skupiny musely pro čerpání prostředků z evropských fondů vytvořit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje s přesně danou strukturou monitoringu a vyhodnocování. Proto se místní akční skupiny staly vhodným partnerem pro náš pilotní dotační titul, kdy každá skupina bude disponovat objemem peněz, které budou využity na podporu konkrétních malých projektů v regionu,“ řekl Zdeněk Matouš, radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch a dodává:

Místní akční skupiny zajistí objektivitu od procesu výběru projektů až po hodnocení závěrečných zpráv a kontrol v místě.“

V Ústeckém kraji je činných devět místních akčních skupin, které působí na území 305 obcí Ústeckého kraje, kde žije přes 390 tisíc obyvatel.

Žadatelem do pilotního dotačního titulu budou pouze místní akční skupiny Ústeckého kraje, které následně podpoří realizaci projektů ve svém území tak, že finanční dotaci použijí na podporu spolkové činnosti a drobného komunitního života v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje a programem rozvoje Ústeckého kraje.

Výzva k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019 byla oznámena 20. prosince 2018 na webu Ústeckého kraje – Dotace a granty – Regionální rozvoj.

TIP: Brokerská služba eToro nabízí nástroje a návody pro úplné začátečníky v investicích.