Ústí nad Labem vyhrálo spor o pec v krematoriu

Napsal Redakce (ms) – Pátek, Srpen 2, 2019 · Napsat komentář 

Rozhodnutí je nepravomocné, obě strany se mohou odvolat.

Podstatou sporu byly nároky bývalého nájemce, který při ukončení pronájmu tvrdil, že pec je jeho, neboť ji před lety pořídil. Nechal ji zapečetit a chtěl bránit jejímu užívání.

Jak uvedl soudce Karel Šemík ve vyjádření pro média, ze všech listinných důkazů a výslechů svědků vyplynulo, že nájemce za pořízení této kremační pece dostal kompenzaci ve slevě na nájemném. Jak dodal, nájemní smlouvy nebyly ideální. Soud při posuzování věci krematorium navštívil a linku si prohlédl. „S ohledem na povahu kremační linky, která váží několik tun a je to složité zařízení, které potřebuje připojení na energie a rozvody, se soud domnívá, že je součástí nemovité věci,” vysvětlil Karel Šemík.

Zdroj: ÚL/Foto: Ilustrační