VELKÉ ŠTĚSTÍ: Ve vybagrovaném bahně z rybníka se ukrýval nevybuchlý granát

Napsal Redakce (ms) – Pátek, Duben 13, 2018 · Napsat komentář 

Osmatřicetiletý muž se zachoval nejlépe, jak v dané situaci mohl. Věc ihned oznámil na policii. Na místo byla přivolána pyrotechnická služba expozitura Teplice, která si nebezpečný předmět převezla k jeho následnému zničení.

Jednalo se o ruční granát německé armády Stielhandgranate 43 používaný ve druhé světové válce. Je velké štěstí, že i když se s nebezpečným předmětem manipulovalo, nikomu se naštěstí nic nestalo.

Pyrotechnická služba doporučuje jak se správně zachovat při nálezu nebezpečného předmětu:

  • při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici, výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého předmětu, se tohoto předmětu vůbec nedotýkat,
  • ihned informovat policii,
  • podle možností a okolností do příjezdu policie zajistit, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba.

Zdroj: PČR