Velmi zoufalý pokus Šance

kousanc3-1413540584-1064394

Pravděpodobně poslední pokus Šance a Šance pro Kutnou Horu udržet si vliv na kutnohorské radnici. Bohužel vznesený návrh je spíše zoufalým výkřikem, než reálně myšleným konceptem.

O minulém víkendu voliči v Kutné Hoře vyjádřili své představy o složení kutnohorského zastupitelstva. Šance pro Kutnou Horu těsně jako subjekt volby vyhrála, ovšem fakticky je poražena. Šanci se nepodařilo naplnit minulé předvolební sliby a chování a jednání jejich představitelů kladnému vnímání tohoto uskupení také nijak nepomohlo. Není proto divu, že s Šancí, zástupci ostatních zvolených subjektů nechtějí nic mít. Jako nejreálnější se zdá být spolupráce tří stran – Kutnohorské změny, ANO 2011 a ČSSD.

Vítěz voleb Šance pro Kutnou Horu se však šance na nějaké to „korýtko“ ještě nevzdává a pokouší se vstoupit do povolebních vyjednávání. Prostřednictvím otevřeného dopisu oslovil všechny nově zvolené zastupitele s nabídkou široké koalice. V dopise se mimo jiné píše: „Po zralé úvaze navrhujeme tento demokratický princip správy města, který naprosto plně a spravedlivě respektuje a odráží výsledky voleb: První tři volební strany, které se umístily, nechť každá navrhne jednu osobu na funkci starosty a dvou místostarostů. Volební strany, které se umístily na 4. a 5. místě, nechť mají předsednictvo v kontrolním výboru a finančním výboru. Nechť devítičlenná Rada Města Kutná Hora má následující složení: starosta, dva místostarostové, dva členové rady z volební strany, která se umístila na čtvrtém místě, dva členové rady z volební strany, které se umístila na pátém místě, jeden člen rady z volební strany, která se umístila na šestém místě a jeden člen rady z volební strany, která se umístila na sedmém místě.“ 

Nechceme nijak předjímat reakce ostatních stran na tento dopis, dovolujeme si však citovat jednoho místního občana: „Šanc se Šancí už šanci nedostane“. Už toho předvedli až dost. Tento dopis je jen velmi zoufalým pokusem udržet si  za každou cenu vliv ve městě a dotáhnout některé kontroverzní projekty, do pro někoho, „úspěšného konce“.