Veřejná služba – povinnosti, problémy, zkušenosti

Jsem vedena na úřadu práce už déle než jeden rok. Pracovnice úřadu mi nabídla výkon veřejné služby. Ale já jsem slyšela, že Ústavní soud veřejnou službu zrušil. Proč mi tedy veřejná služba byla nabídnuta? A můžu ji odmítnout? Hrozí mi něco, když na výkon veřejné služby nenastoupím? A proč vybrali právě mě?

Veřejná služba je upravena zákonem o zaměstnanosti a základním kritériem pro výběr vykonavatelů je vedení osoby v evidenci úřadu práce. Veřejná služba může být uchazeči o zaměstnání nabídnuta již po dvou měsících vedení v této evidenci. Je plně v kompetenci úřadu, zda vůbec a kterému uchazeči o zaměstnání veřejnou službu nabídne.

Píšete, že jste se doslechla, že veřejná služba byla zrušena. To však není tak úplně pravda, ačkoliv to tak bývá pro zjednodušení médii často prezentováno. Ústavní soud se skutečně veřejnou službou zabýval, ale ve svém nálezu ji jako takovou nezrušil.

Nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ze 28. listopadu 2012, který je již platný a účinný, došlo ke zrušení ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti, které říká, že pokud uchazeč o zaměstnání bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše dvacet hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce, pak jej krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí.

Ústavní soud tedy „pouze“ rozhodl, že pokud odmítnete vykonávat veřejnou službu, nemůže vás již Úřad práce vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání, jak tomu bylo dosud. Je tedy vašim právem veřejnou službu odmítnout a žádná sankce ve formě vyřazení z evidence vám již nehrozí.

Veřejná služba může být i nadále pracovníky úřadu práce nabízena, ale jako dobrovolná aktivita. Je tedy na každém uchazeči o zaměstnání, zda se rozhodne vykonávat veřejnou službu, či nikoliv. Podle našich posledních informací chce Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnou službu jako takovou zachovat, ale musí změnit její podmínky tak, aby vyhověly výtkám ústavního soudu.