Výtěžek z letošního plesu města Teplice byl rozdělen mezi dvě organizace

TEPLICE – Výtěžek z letošního plesu předali zástupci města v pondělí 22. května v prostorách jedné z obdarovaných organizací, v Senior klubu v Českobratrské ulici.

XIV. Reprezentační ples Statutárního města Teplice se konal v pátek 24. února 2017. Návštěvníky plesu letos potěšila například Bára Basiková, Marian Vojtko s Kamilou Nývltovou nebo Olga Šípková s Markem Dědíkem.

Náklady na zajištění plesu jsou pokryty z rozpočtu města a čistý výtěžek plesu je vždy věnován na veřejně prospěšné účely. Výtěžek ze vstupného činil 209 780 Kč při ceně vstupenky 400 Kč. Zastupitelstvo města Teplic navýšilo částku na 250 000 Kč a rozhodlo o darování dvěma organizacím, spolku Senior klub Svazu důchodců ČR Českobratrská Teplice a regionální organizaci Roska Teplice v Čechách, z.p.s. Posláním Unie Roska je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou. Každá organizace dostala 125 000 Kč.