Výživné na dítě – není příjmem rodiče

S manželem jsme již pár let rozvedeni. Máme dvě nezletilé děti. Syn je v péči bývalého manžela, dcera je u mě. Já mám hradit výživné na syna ve výši dva tisíce korun a bývalý manžel má hradit výživné na dceru ve výši tři tisíce korun. Nějakou dobu jsme to tak dělali, ale nyní jsme si řekli, že jde o zbytečné převody peněz mezi námi a že tedy bývalý manžel mi bude mi hradit na dceru částku tisíc korun, tedy rozdíl obou částek. Vztahy mezi námi jsou dobré, takže předpokládám, že s tím nebudou žádné problémy. Je ale náš postup skutečně v pořádku?

Z vašeho popisu usuzuji, že o svěření dětí do vaší péče a péče bývalého manžela rozhodoval soud, který zároveň ve svém rozhodnutí určil výši výživného na syna a dceru, které si máte vzájemně hradit. Toto rozhodnutí soudu je nutné plnit řádně, tedy je třeba hradit soudem určené výživné.

Chápu, že se vzájemné hrazení výživného může jevit jako nadbytečné a že máte za jednodušší, když bude hrazen jen rozdíl ve výživném ze strany bývalého manžela. Nicméně je nutné si uvědomit, že výživné není určeno vám či bývalému manželovi, ale je určeno vašim dětem, respektive na úhradu potřeb dětí. Je tedy pouze hrazeno k vašim rukám, jakožto osobám, které o děti pečují, do doby jejich zletilosti. Ve vámi navrhovaném řešení by se jednalo o tzv. započtení.

Obecně je možné toto započtení vzájemných pohledávek v případě, kdy dva subjekty mají vůči sobě navzájem pohledávky, a provedením započtení se obě pohledávky zruší v rozsahu, ve kterém se kryjí.

Nicméně zákon výslovně zakazuje započtení pohledávky výživného pro nezletilého, což je dáno ustanovením § 1988 občanského zákoníku. Výživné na dítě zde není chápáno jako příjem (tedy pohledávka) rodiče, o kterém by mohl rodič rozhodovat.

Je tedy ve vašem oboustranném zájmu, aby výživné bylo plněno podle soudního rozhodnutí, tedy abyste v případě problému mohla jak vy, tak bývalý manžel prokázat, že jste výživné hradili v plné výši.

Uvádíte, že vztahy mezi vámi jsou dobré a neočekáváte problémy. Nelze bohužel vyloučit, že se to vlivem různých okolností nezmění a nenastane nutnost vymáhání soudního rozhodnutí, které nebylo řádně plněno. S ohledem na vše uvedené je tedy vhodné zvážit, zda budete s bývalým manželem postupovat jinak, než podle soudních rozhodnutí.