Výzva pražským radním: Méně nákladných slibů, více kvalitních řešení

vyzva_prazskym_radnim

Otevřeným dopisem na radní Hlavního města Prahy se obrátili zástupci čtyř politických stran ve společné výzvě, v němž kritizují nákladné investice magistrátu – a zejména absenci kvalitního spojení z centra města na ruzyňské letiště.

Dopis podepsali předsedové pražských organizací stran Cesta změny (CZ), Koruny české (KČ), Občanské demokratické aliance (ODA) a Strany pro otevřenou společnost (SOS).

Text výzvy připomíná, že Občanská demokratická strana (ODS), která ovládá pražskou radnici, přislíbila svým voličům výstavbu metra trasy A až na letiště, přičemž vůbec nebere v potaz i jiné možnosti: zejména prodloužení železnice z Masarykova a Wilsonova nádraží na letiště.

Slíbit občanům v určité lokalitě, že budou mít stanici metra za domem, je sice dobrý způsob, jak v té lokalitě získat voliče, ale protože metro nemůže být všude, musí se stavět jen tam, kde je opravdu potřebné,“ píší opoziční zástupci politických stran. Text dokumentu přinášíme níže:

SPOLEČNÁ VÝZVA CZ, ODA, KČ A SOS

Vyzýváme odpovědné členy ZHMP k neodkladnému vybudování kvalitního spojení na pražské letiště!

Snad nikdo, kdo se zabývá dopravní problematikou, již nepopírá, že železnice by se měla využívat pro dopravu po Praze mnohem více. Ostatně prohlášení v tomto směru vydal Magistrát společně se Středočeským krajem a Českými drahami již před čtyřmi roky. Od té doby se však nestalo nic, kromě zavedení městské linky Libeň-Roztoky, navíc zajišťované starými pomalými a nepříliš pohodlnými motorovými vozy.

Je nám jasné, že odpovědnost za tento stav na sebe budou navzájem přehazovat Hlavní město Praha, České dráhy a pravděpodobně i další subjekty. Tuto smutnou skutečnost nyní nebudeme dále komentovat, ale zdůrazňujeme jeden konkrétní problém, kde je odpovědnost Prahy zcela zřejmá. Tím je spojení z centra na ruzyňské letiště. ODS v poslední volební kampani slíbila prodloužit až k letišti trasu metra A, přičemž už minulé vedení radnice prakticky zamítlo jiné, podstatně efektivnější možnosti.

Prodloužení stávající trasy metra je nejen technicky a finančně nejnáročnějším řešením, ale také má malý přínos především pro mimopražské cestující, a těch je – na to nesmíme zapomínat – většina, protože letiště slouží celé ČR.

Nejzávažnější jsou aspekty ekonomické. Výstavba metra vychází mnohonásobně dražší, než racionální spojení z Masarykova nádraží (upravený dřívější projekt “rychlodráhy”) a současně i napojení letiště na hlavní nádraží přes stanici Zličín. Slíbit občanům v určité lokalitě, že budou mít stanici metra za domem, je sice dobrý způsob, jak v té lokalitě získat voliče, ale protože metro nemůže být všude, musí se stavět jen tam, kde je opravdu potřebné.

Existuje řešení, jak spojit letiště s centrem v dohledné době, kvalitně a přitom v dostatečné kapacitě – a relativně levně:

1. dostavba trati nádraží Ruzyně – letiště (délka cca 3 km) a elektrizace celého úseku z Masarykova nádraží. Ta by měla spolu s modernizací zabezpečovacího zařízení umožnit spojení z Masarykova nádr. trvající nejvýše 20 minut ve čtvrthodinových intervalech, a to i bez zdvoukolejnění. Jde tedy o trasu navrhované „rychlodráhy“, ale s tím rozdílem, že by měla být realizována mnohem rychleji, než kdyby se stavěla druhá kolej v celé délce (což nevylučuje zdvoukolejnění v budoucnu, neboť se může ukázat jako potřebné, zvláště kvůli meziměstské dopravě; tuto otázku však již nelze řešit jen na úrovni Prahy).

Dnes již v podstatě zamítnutý projekt rychlodráhy obsahoval několik absurdních návrhů, které by stavbu značně zdržely a prodražily. Šlo především o zapuštění nádraží v Dejvicích pod zem. Proto je nutné projekt úseku Masarykovo nádr. – nádr. Ruzyně přepracovat, zatímco bude realizován úsek nádr. Ruzyně – letiště (a pokud možno i letiště – Kladno, ale to už v podstatě není záležitostí Prahy).

2. prakticky současně lze vytvořit spojení z dnes téměř nevyužívané trati Hlavní nádraží – st. Zličín – Hostivice; stačí postavit necelé 2 km kolejí od Zličína k nové odbočce v Ruzyni. Ihned lze takto prodloužit některé vlaky z Hlavního nádraží až na letiště, po elektrizaci a modernizaci vybavení tratě lze zavést mnohem více spojů s dobou jízdy 25 minut. Praha by tak konečně přestala být jedním z mála evropských velkoměst, která nemají přímé spojení mezi hlavním nádražím a letištěm.

Vážení radní, vyzýváme Vás, aby se odpovědní členové ZHMP začali ihned co nejaktivněji podílet na vybudování zmíněných železničních spojení z centra na letiště. Případné prodloužení metra na letiště může být zvažováno později, pokud by se i po zavedení těchto spojení ukázalo jako potřebné a pokud se v budoucnu najde přijatelný způsob jeho financování.

Je zarážející, jak často je Hlavní město Praha ochotno investovat desítky miliard do dopravních staveb, a to i kontroverzních (Městský okruh, metro na letiště), o dalších plánovaných investicích např. pro olympijské hry nemluvě, ale přitom často vydává za problém výdaje nesrovnatelně menší, třeba právě do zmíněné železniční dopravy.

Proto Vás, vážení radní, žádáme, aby jste přešli od velkých předvolebních slibů k užitečné práci.

Václav Procházka, Strana pro otevřenou společnost – Aleš Svoboda, Občanská demokratická aliance – Jakub Pinta, Cesta změny – Václav Srb, Koruna česká

Železniční spojení z centra na ruzyňské letiště by bylo mnohem levnější a efektivnější.

TIP: Co nakoupit v obchodě Notino a jak k nakupování využít půjčku bez příjmů nebo půjčku na ruku bez účtu?