Pokuta od zaměstnavatele – má na to právo, zkušenosti

Dobrý den, mám takový dotaz. Přišel jsem do práce a zaměstnavatel mi povídá, že mi z výplaty strhne 500 Kč za nepořádek ve služebním autě. Auto mám na starosti já, ale využívají ho i kolegové. Zajímá mně, zda má vůbec právo mi za něco takového strhnout peníze.

Obecně – zaměstnavatel Vám z pracovněprávního vztahu v souladu § 346b odst. 1 zákoníku práce nemůže udělit žádnou smluvní pokutu, s výjimkou porušení povinností vyplývajících z konkurenční doložky (tedy případ, kdy se se zaměstnavatelem dohodnete, že po určitou dobu po odchodu od daného zaměstnavatele nebudete vykonávat stejnou práci v jiné firmě).

Z toho tedy plyne, že Vámi uváděná pokuta je nezákonná a pokud by Vám ji zaměstnavatel strhl přímo z platu bez dohody s Vámi, vystavuje se riziku sankce ze strany inspektorátu práce ve výši až 1 mil. Kč.

Vyzvěte tedy svého zaměstnavatele, nejlépe doporučeným dopisem, že tato sankce je neoprávněná. Zákoník práce udělovat smluvní pokuty v pracovněprávních vztazích nedovoluje (s výše uvedenou výjimkou) a navíc ji nelze bez Vašeho souhlasu strhnout z příjmu.

Pokud již tak zaměstnavatel učinil (tedy již peníze strhl), žádejte vrácení peněz a můžete pohrozit podnětem na inspektorát práce, protože v takovém případě by se zjevně zaměstnavatel dopustil několikerého porušení zákoníku práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že za samotný nepořádek v autě nelze smluvní pokutu udělit. Pokud by však nepořádkem byla způsobena na autu ve vlastnictví zaměstnavatele škoda, mohl by tuto škodu zaměstnavatel vymáhat.

Ovšem ani v tomto případě nelze na základě jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele o vzniku a výši škody částku jen tak strhnout z příjmu. Toto může být učiněno pouze buď na základě dohody o způsobené škodě a její úhradě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, anebo by se musel zaměstnavatel obrátit na soud a prokazovat, kdo škodu zavinil, její výši apod.