Propustky v práci – může zaměstnavatel zakázat, zkušenosti

Dobrý den měl bych takový dotaz, zaměstnavatelka u nás ve firmě zakázala úplně propustky, a když už je to naléhavé nechává nás nadělat buď celou dobu, nebo nám to bere z dovolené. Je něco takového vůbec možné, není to protizákonné? Děkuji

Dobrý den, děkujeme za důvěru, s níž se obracíte na naší poradnu. Ve svém emailu píšete, že Vám zaměstnavatel zakázal propustky, a když potřebujete uvolnit z práce, musíte si to nadpracovat, nebo si čas vybrat z dovolené. Ptáte se, zdali je to vůbec možné.

Jelikož neuvádíte konkrétně, v jakých případech Vám zaměstnavatel nedovoluje vzít si propustku, domníváme se, že máte na mysli propustku k lékaři – nejčastější osobní překážku v práci na straně zaměstnance.

Obecně k překážkám v práci na straně zaměstnance uvádíme, že dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ustanovení § 199 je zaměstnavatel povinen v případě důležitých osobních překážek v práci poskytnout zaměstnanci nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci stanovuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Ošetření nebo vyšetření u lékaře je dle této vyhlášky jednou z důležitých osobních překážek v práci.

Uvedené nařízení vlády uvádí, že:

  1. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu
  2. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
  3. Pokud tedy splňujete podmínky vyšetření nebo ošetření, které nelze provést mimo pracovní dobu, tak je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout pracovní volno, tedy Vás „propustit“ z práce, tedy měl by Vám vzniknout nárok na tzv. „propustku“.
  4. Pokud Vám zaměstnavatel neumožní pracovní volno pro návštěvu lékaře za výše uvedených podmínek, postupuje v rozporu s výše uvedeným nařízením a porušuje pracovněprávní předpisy. Můžete se obrátit na příslušný Inspektorát práce a dát podnět k prošetření. Je také možné zaměstnavatele upozornit na to, že dle výše uvedené vyhlášky vzniká za stanovených podmínek nárok na pracovní volno (většinou i s náhradou mzdy), tedy že nejste povinen si případnou návštěvu u lékaře nadpracovávat či čerpat na ni dovolenou, a vyzvat zaměstnavatele k dodržování zákoníku práce a stanovené vyhlášky.

Jak jsme uvedli výše, tak důležitých osobních překážek v práci je více, kromě ošetření nebo vyšetření může jít i např. o svatbu, narození dítěte, pracovnělékařskou prohlídku, úmrtí atd. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které stanoví okruh a rozsah dalších důležitých osobních překážek v práci, Vám zasíláme přílohou.