Zkrácení vojenské služby

PRAHA – Urychlit zkrácení a co nejrychleji zkrátit. Diskuse o reformě armády dostává další impuls. Senátor Martin Mejstřík se skupinou dalších senátorů přišel z návrhem na radikální zkrácení.

Mezi argumenty, jejichž věcnou podobu připravil mimo jiné předseda Liberální reformní strany Milan Hamerský, je, že již nyní se snižuje počet odváděných branců.

Základní vojenská služba má být přitom zrušena k 31. prosinci 2006. Poslední vojáci by podle nynějšího zákona měli nastoupit v lednu téhož roku.