Vyhazov z práce před důchodem – co dělat, zkušenosti

Před měsícem mě v mých 56 letech vyhodili z práce, kde jsem celý život vykonával povolání svářeče. Poslední rok se firma dostala do finančních potíží a snižovala stavy. Je to hrozné, celý život tam pracujete a oni vás vyhodí pár let před důchodem.

Máme s manželkou rodinný dům, na který budeme ještě tři roky splácet hypotéku. Chodím pořád po nějakých pohovorech, zasílám životopisy, avšak jsem už pro všechny starý. Přitom se tak vůbec necítím. Chci pracovat.

Každé ráno se budím v 5 hodin, tak jako celý život. Nemám co dělat a vlastně mne ani nic nebaví. Na domě je spousta práce, avšak nechce se mi do ní. Nevidím v tom smysl.

I manželka je již nespokojená. Přesto, že jsem doma, s ničím nepomáhám. Já sám si připadám hloupě – žena pracuje a já ne. Co mám dělat, když mě nikdo v mém věku nechce zaměstnat?

Odpověď z poradny

Z vašeho dopisu cítím pocit křivdy, což je pochopitelné. Přišel jste o práci, protože firma, pro kterou jste celý život pracoval, se dostala do finančních potíží. Z toho, co píšete, je však také vidět velká snaha o řešení své situace. Chodíte na pohovory, rozesíláte životopisy. To je určitě dobrá cesta.

Je pravda, že můžete svůj věk cítit jako překážku při hledání nového zaměstnání, nicméně za dobu své praxe máte mnoho zkušeností s výkonem své profese. Jak sám uvádíte, cítíte se vitálně. Proto své hledání nevzdávejte.

Možná byste mohl popřemýšlet také o živnostenské činnosti. Věřím, že jako zkušený svářeč byste mohl najít uplatnění i touto cestou. Mohl byste také na úřadu práce zažádat o rekvalifikaci, která by vám v nalezení práce mohla ještě více pomoci.

Píšete, že jste doma již jeden měsíc. Na jedné straně je z vás cítit velká snaha najít si práci, na druhé už mírná rezignace. Než budete mít zase zaměstnání, zkuste i sám sobě ukázat, že v domácnosti můžete pomoci a připadat si i sám sobě užitečný. Možná byste se mohl pustit do oprav na domě, uvařit oběd apod. Věřím, že i manželce by to udělalo radost.

Co je dobré vědět o propuštění ze zaměstnání

Když je zaměstnanec propuštěn ze zaměstnání před dosažením důchodového věku, může to být těžké a emotivní období. Propuštění může způsobit finanční potíže, úzkost a pocit ztráty.

Je důležité porozumět právům a povinnostem zaměstnavatele i zaměstnance, aby bylo zajištěno, že propuštění proběhne spravedlivě a přiměřeně.

Prvním krokem v procesu propouštění je, aby zaměstnavatel sdělil zaměstnanci důvody propuštění. Důvodem může být nedostatečný výkon práce, porušení smlouvy nebo prostě to, že pracovní místo již není k dispozici.

Je důležité, aby zaměstnanec pochopil, proč je propouštěn, aby mohl zvážit své možnosti a podniknout příslušné kroky.

Výpovědní lhůta a odstupné

Zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout přiměřenou výpovědní lhůtu a případně odstupné. Výpovědní lhůta by měla zaměstnanci umožnit najít si jiné zaměstnání nebo se jinak postarat o své finanční a jiné potřeby. Výše odstupného může záviset buď na délce pracovního poměru zaměstnance, nebo na druhu výpovědi.

Je důležité, aby zaměstnavatel zajistil, že proces propouštění bude probíhat spravedlivým a přiměřeným způsobem. Zaměstnanec by měl mít možnost reagovat na obvinění a předložit případné polehčující okolnosti.

Při rozhodování o přiměřené výši výpovědní doby a odstupného by měl zaměstnavatel zohlednit věk a délku praxe zaměstnance.

Pomoc od státu

Pokud je zaměstnanec propuštěn před dosažením důchodového věku, může mít nárok na zvláštní dávky od státu. Tyto dávky, jako je podpora v nezaměstnanosti, jsou určeny k poskytnutí finanční pomoci do doby, než si zaměstnanec najde jiné zaměstnání. Je důležité, aby zaměstnanec porozuměl vládním programům, které má k dispozici, a včas o ně požádal.

Propuštění zaměstnance před dosažením důchodového věku může být pro zaměstnavatele i zaměstnance obtížným a emotivním obdobím. Je důležité, aby zaměstnavatel vzal v úvahu věk a délku praxe zaměstnance a zajistil, aby proces propouštění probíhal spravedlivě a přiměřeně.

Zaměstnanec by měl mít možnost reagovat na obvinění a předložit případné polehčující okolnosti. Zaměstnanec by měl být rovněž informován o státních dávkách, které mu mohou být v případě propuštění poskytnuty.