Stále efektivnější využívání vody – jak technologie pomáhají firmám a institucím

Využívání vody je klíčové pro mnoho průmyslových odvětví, včetně energetického, chemického, papírenského a potravinářského průmyslu. Nové technologie a pokročilé systémy jsou nedílnou součástí moderních strojů a výrobních postupů, které vyžadují chlazení, vytápění, zvlhčování a další procesy závislé na vodě. Kromě toho je také důležité minimalizovat ztrátu vody při závlahách.

Ekonomickými důvody vedoucími k důrazu na efektivní využívání vody ve výrobě jsou náklady. Investice do systémových řešení se rychle vyplácí, což činí tuto strategii atraktivní pro firmy a instituce. Navíc se stále více organizací zajímá i o enviromentální hledisko, což je podporováno nadcházejícími evropskými normami ESG.

Firmy začínají systematicky využívat pokročilé systémy a technologie, což má pozitivní vliv nejen na jejich ekonomiku, ale také na udržitelnost a plnění norem ESG. Implementace systémů pro optimalizaci spotřeby vody, které sledují a regulují spotřebu v celém objektu, stále více nabývá na významu.

Chytré vodoměry a další systémy

Chytré vodoměry propojené s dohledovými systémy umožňují monitorovat hospodaření s vodou a odhalit potenciální úniky. Firmy a organizace v různých odvětvích investují do budování propojených ekosystémů, a internet věcí (IoT) získává na popularitě. Další systémy se zaměřují na využití šedé vody, která by jinak končila jako odpad. Tuto vodu lze znovu využít a získat z ní užitkovou vodu a energeticky cenné teplo.

Efektivní využívání vody lze dosáhnout i při závlaze a čištění. Automatizovaná nebo kapková závlaha minimalizuje ztrátu vody odpařením nebo odtokem mimo zavlahované oblasti. Tlakové myčky jsou dalším příkladem, který pomáhá šetřit vodu díky účinnému využití a rychlému čištění.

Efektivní využívání vody ve městě

V městském prostředí je zalévání veřejné zeleně významnou položkou spotřeby vody. Kromě tradičního zavlažování se používají senzory vlhkosti půdy, které regulují zavlažování na základě aktuální vlhkosti. Města investují do chytrých systémů pro úsporu vody, což přináší účinné a udržitelné řešení.

Příkladem je projekt chytrého zavlažování v pražských Riegrových sadech, který přinesl významné úspory nákladů. Tento systém reaguje na aktuální potřeby rostlin a lokální klimatické podmínky, což přispívá k účinnému využívání vody.

Celkově lze říci, že firmy, instituce a města stále více využívají technologie a pokročilé systémy k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou. Tato trendová opatření nejen snižují náklady, ale také přispívají k ochraně životního prostředí a plnění enviromentálních standardů.