Půjčka bez nahlížení do registru a pro lidi se záznamem v SOLUSu

Půjčka bez nahlížení do registru je snem každého dlužníka, který má problémy se splácením. Je to sice výrazně rizikovější půjčka, přesto jsou nebankovní instituce schopny a ochotny i tento druh půjčky poskytnout. Kdo může o půjčku bez nahlížení do registru žádat?

Podmínky bank na získání úvěru jsou dnes přísné a ne každý na bankovní úvěr dosáhne. Ať už je to z důvodu malých příjmů, nebo nějakého vroubku v úvěrové minulosti.

V nebankovním sektoru však existuje půjčka se záznamem v registru, která je určena právě pro lidi v registru.

Nebankovní půjčky jsou často považovány za jednu z nejrychlejších a nejdostupnějších metod financování, nicméně tato forma úvěru má mnoho nevýhod, které se často přehlíží.

Daní za tuto službu jsou logicky vyšší poplatky, úroky a cena půjčky. To je však často dlužník ochoten akceptovat, protože mu nikde jinde peníze nepůjčí.

Jaká rizika se pojí s půjčkou bez nahlížení do registru? A jaké jsou naopak její výhody?

Co je registr dlužníků?

Registr dlužníků je databáze, která shromažďuje informace o lidech, kteří si někdy žádali o úvěr. V registrech se obvykle nachází jak negativní záznamy, tak i pozitivní záznamy o tom, že klient splácel úvěr bez problémů a podle smluvených podmínek.

Negativní záznamy naopak obsahují informace o tom, že se splácením jakéhokoliv úvěru byly problémy.

Registry dlužníků používají poskytovatelé úvěrů a podle záznamů v nich schvalují či zamítají žádosti o úvěr. Nicméně nahlédnout do něj může kdokoliv.

Výpis z registru dlužníků je dostupný všem, kteří si o něj požádají za určitý poplatek. V Česku funguje několik registrů.

Mezi nejpoužívanější patří SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům), BRKI (Bankovní registr klientských informací), NRKI (Nebankovní registr klientských informací) a Centrální registr dlužníků, který však není spolehlivý a výpisy z něj se nedají považovat za platné.

Co je půjčka bez nahlížení do registru?

Banky jsou podle zákona povinny do registru dlužníků nahlížet. Proto půjčky bez nahlížení do registru nelze v portfoliu bank najít. Tento produkt je tak výhradně nebankovní.

Způsoby žádostí o půjčky bez nahlížení do registru jsou stejné jako u jiných nebankovních půjček. Člověk standardně žádá přes internet a nebankovní společnost žádost poměrně rychle zpracuje, vyhodnotí a nabídne konkrétní půjčku.

Z celého procesu vypadává nahlížení do registru a další administrativa. Vyřízení žádosti je tak rychlejší než u klasických půjček, kde si poskytovatel ověřuje, zda žadatel o půjčku nemá nějaký záznam v některém z registrů dlužníků.

Je to obvykle otázkou jednoho či dvou dnů. Někdy to však bývá i doba v řádech hodin.

Půjčka v registru dlužníků – podmínky pro získání

O půjčku se záznamem v registru může žádat ten, kdo:

  • je starší 18 let
  • má občanství ČR nebo povolení k pobytu na našem území
  • předloží platný doklad totožnosti
  • má vlastní bankovní účet

Půjčka v registru dlužníků je riziková jak pro věřitele, tak žadatele. Někteří věřitelé proto mohou vyžadovat zástavu majetku, doložení příjmů nebo ručitele.

Je proto nutné si nejprve udělat průzkum trhu, porovnat jednotlivé nabídky a vybrat tu nejvýhodnější. Dlužník by se však měl vždy ujistit, že zvládne půjčku v registru splatit.

Půjčka bez nahlížení do registru a SOLUSu – parametry

Půjčka bez nahlížení do registru a SOLUSu je velice specifická. Díky tomu, že není nutné dokládat bezdlužnost, poskytovatel půjčky si nemůže být jistý, jestli žadatel o půjčku už není předlužený.

A tak se tyto půjčky poskytují spíše v menších částkách, především pak v tisících maximálně v desetitisících.

Půjčky bez registru SOLUS jsou poskytovány spíše v nižších částkách. Určitě není vhodné si brát půjčku bez nahlížení do registru a SOLUSu více než 100 000 korun.

Poskytovatel totiž nemůže ověřit platební morálku žadatele, a tím pádem podstupuje velké riziko. Pokud už někdo takové riziko podstoupí, nechá si za něj pořádně zaplatit. A to především vysokými úroky, poplatky a sankcemi za nesplácení.

Tyto nevýhody jsou u půjčky bez nahlížení do registru a SOLUSu stěžejní a mnohdy převyšují její výhody. Je proto nutné se předem zamyslet nad opravdovou nutností půjčky.

Půjčka bez registru SOLUS – na co si dát pozor

Jak už bylo řečeno, poskytovatelé půjček bez registru SOLUS, jsou nebankovní instituce, které přehlížejí negativní zápisy v registru dlužníků.

Solidní společnost by půjčku bez registru SOLUS poskytnout neměla, protože povinnost nahlížet do tohoto registru mají všichni, kteří mají licenci k poskytování spotřebitelských úvěrů.

Přesto je poskytovatelů nabízejících půjčku bez registru SOLUS opravdu mnoho, proto je důležité dbát na správný výběr. Na trhu se také objevují podvodníci a lichváři, jejichž produkty rozhodně nejsou výhodné a nedají se doporučit.

Dříve než si člověk vezme půjčku, měl by si daného poskytovatele prověřit. Přečíst si nějaké recenze, zkušenosti jiných lidí a především zjistit, jestli má licenci ČNB k poskytování úvěrů.

Tato licence zaručuje, že daný věřitel splňuje zákonné podmínky, má férový přístup a nesnaží se za každou cenu vydělat nekalými praktikami.

Půjčka se záznamem v SOLUSu – půjčka pro lidi v SOLUSu

Pokud má někdo negativní záznam v SOLUSu nebo jiném registru dlužníků, u banky nejspíš nepochodí. Ledaže by se jednalo o malý prohřešek, jako je pozdě zaplacené vyúčtování za telefon nebo energie. To by možná banky dokázaly přehlédnout.

V opačném případě se musí rozhlédnout v nebankovním sektoru. Nabídka půjček pro lidi v SOLUSu je poměrně pestrá. Zákon totiž nezakazuje, aby někdo poskytl půjčky žadatelům s negativním zápisem v registru čili půjčku se záznamem SOLUSu nebo také půjčku bez SOLUSu.

Zákon pouze ukládá, že do registru má věřitel nahlédnout. Následně už je jenom na něm, jestli půjčku pro lidi v SOLUSu poskytne, či nikoliv. Vždy záleží na individuálním posouzení jednotlivých poskytovatelů.

Pro některé poskytovatele jsou důležité spíše pravidelné a dostatečně vysoké příjmy než záznam v registru dlužníků. Jsou i tací, kteří ani příjmy neřeší.

Takové půjčky jsou však velmi rizikové, mají vysokou RPSN a abnormální sankce za nesplácení.

Půjčka na splátky bez registru – mobily na splátky bez nahlížení do registru

Je třeba si uvědomit, že půjčka bez nahlížení do registru je poskytována v menších částkách a s kratší dobou splatnosti. Ta bývá v řádech dnů. Zpravidla je to 30 dnů.

S ohledem na krátkou dobu splatnosti je půjčka bez nahlížení do registru splatná jednorázově. Jen výjimečně se lze setkat s půjčkou na splátky bez registru.

Některé společnosti umožňují splácení v týdenním režimu. V takovém případě je však nutné si spočítat, jaká bude RPSN a jaké výše dosáhne úroková sazba. Žádná krátkodobá půjčka na splátky nebývá příliš výhodná.

A jak je to s mobily na splátky bez nahlížení do registru? Na nákup na splátky se specializují společnosti Home Credit a Hello bank. Ty do registru dlužníků nahlížejí. Ostatně každý solidní věřitel při posuzování žádosti do registru nahlíží.

Pochopitelně jsou i tací věřitelé, kteří mobily na splátky bez nahlížení do registru nabízejí. O výhodnosti takových nabídek lze ovšem dost pochybovat a je lepší se jim vyhnout.

Půjčka do výplaty bez nahlížení do registru – výhody a nevýhody

Obecně platí, že půjčky bez nahlížení do registru jsou spíše mikropůjčkami, které pomohou zalepit náhlou díru v osobním rozpočtu. Proto lze tento druh půjček najít také pod názvem půjčka do výplaty bez nahlížení do registru, půjčka na OP nebo půjčka pro lidi v registru.

Mezi výhody půjčky do výplaty bez nahlížení do registru patří rychlost a jednoduchost sjednání. O půjčku se žádá výhradně online pomocí webového formuláře. Celý proces je opravdu jednoduchý.

Stačí vyplnit své osobní údaje, kolik chce člověk půjčit a nahrát doklad totožnosti. Pak už stačí jen vyčkat na schválení.

Další výhodou půjčky do výplaty bez nahlížení do registru je vyšší pravděpodobnost schválení. Banky často odmítají žadatele, kteří mají nízkou bonitu nebo mají nějaké konkrétní finanční potíže.

U nebankovních společností je to však jiné, protože jsou flexibilnější při posuzování žádostí o úvěr.

I přesto, že půjčka do výplaty bez nahlížení do registru nabízí mnoho výhod, má také svá negativa, která je třeba zvážit dříve, než si člověk půjčku vezme.

Prvním a nejdůležitějším problémem tohoto typu nebankovních půjček je vysoká úroková míra. Ta se může pohybovat od jednoho do několika desítek procent.

Ještě důležitějším faktorem je výše RPSN, která udává, o kolik dlužník celkovou částku přeplatí. Výše RPSN se může vyšplhat opravdu vysoko, proto je nutné si vše předem spočítat.

V závěru je třeba říci, že půjčka do výplaty bez nahlížení do registru může být užitečnou metodou financování, avšak je důležité pečlivě zvážit všechna rizika, která s tím souvisejí.