Nejlepší free antivirus – zdarma – recenze a test 2024

Kvalitní a spolehlivý antivirus se za poslední roky stal téměř základním vybavením každé výpočetní techniky, která je připojena především do sítě internetu. Je to hlavně z důvodu častých a opakovaných útoků na osobní data klientů, které přichází prostřednictvím emailu, spywaru, spamu a dalšími způsoby. Jaký antivirus vybrat a jaký je nejlepší antivirus zdarma?

Antivirový program je základním nástrojem ochrany počítače před viry, které mohou poškodit uživatelská data. Udržovat aktuální antivirový program je dobré z toho důvodu, aby dokázal odhalit a odstranit nejrůznější hrozby. Jak takový antivirový program funguje a jak dopadl test antivirů 2023?

Antivirový program

Když se nainstaluje antivirový program, prakticky ihned je možné, aby prohledal počítač na viry a další škodlivý software. Následně vyčistí nebo přesune do patřičných složek všechny nalezené škodlivé soubory. Tím pomůže ochránit počítač před dalšími viry.

Antivirový program také dokáže sledovat počítač z hlediska nových hrozeb a upozorní, pokud zjistí nějakou podezřelou aktivitu.

Antivirové programy mohou pomoci chránit osobní údaje před odcizením hackery. Antivirové programy nabízí ochranu bránou, tzv. firewall, který může zablokovat škodlivý software ve chvíli, kdy se snaží o přístup do počítače.

Může také odhalit pokusy o tzv. phishing. To jsou pokusy o získání osobních údajů tím, že dotyčný předstírá legitimní webové stránky a nabízí například možnost, jak vydělat peníze snadno a rychle.

Při nákupu antivirového programu je důležité hledat takový, který nabízí dobrou rovnováhu funkcí. Jedná se především o kompatibilitu s počítačem, jednoduché používání, srozumitelnost nebo také přístupnou zákaznickou podporu.

Při výběru antivirového programu je důležité zvážit další faktory, jakými jsou např. cena nebo úroveň poskytované ochrany.

K dispozici jsou bezplatné i placené antivirové programy, kdy každý z nich nabízí různé úrovně ochrany.

Bezplatné antivirové programy mohou být dostatečné pro základní ochranu, ale mohou postrádat přidané funkce, jako například automatické aktualizace a aktuální ochrana.

Placené antivirové programy jsou často komplexnější a mohou obsahovat další funkce, jako je ochrana bránou firewall a rodičovská kontrola.

Antivirové programy

Samotné antivirové programy jsou jednou z nejdůležitějších součástí každého počítačového systému. Chrání uživatele před škodlivým softwarem, včetně nejrůznějších virů.

Antivirový software funguje tak, že skenuje soubory a programy v počítači a následně pak vyhledává známé hrozby. Pokud je zjištěna hrozba, antivirový program soubor odstraní, umístí do pomyslné karantény nebo pouze upozorní uživatele.

Antivirové programy dokáží odhalit a odstranit hrozby dříve, než způsobí škodu. Bez antivirové ochrany totiž může škodlivý software infikovat počítač a následně ukrást osobní údaje, ale i poškodit soubory nebo dokonce znemožnit používání počítače.

Antivirové programy také pomáhají chránit uživatele před škodlivými webovými stránkami, protože mohou blokovat přístup na jednotlivé škodlivé stránky.

Je důležité udržovat antivirové programy aktuální, protože škodlivý software se neustále vyvíjí. Antivirové programy mají obvykle automatické aktualizace, proto by se uživatelé měli ujistit, že je tuto funkci umožnili na svém počítači provádět.

Jaký antivirus vybrat?

Jaký antivirus v jejich široké nabídce vybrat?

Většina antivirových programů obsahuje dvě součásti a to tzv. antivirový engine a databázi definic virů.

 • Antivirový engine je jakýmsi jádrem programu a provádí hlavní práci při skenování počítače na škodlivý software.
 • Databáze definic virů obsahuje informace o známých virech a dalším škodlivém softwaru. Antivirový program používá takovou databázi k identifikaci a zároveň také k blokování škodlivých softwarů.

Jelikož antivirový software je nezbytný pro zajištění bezpečného chodu počítače, doporučuje se, aby se antivirový program pravidelně aktualizoval pomocí nejnovějších definic virů. Tím se zajistí, že program dokáže odhalit a zablokovat jakýkoli nový škodlivý software.

K dispozici je mnoho různých antivirových programů. Faktory, které by se tak měli zvážit při jeho výběru jsou například:

 • typ počítače
 • typ ochrany
 • cena programu

Mnoho antivirových programů je zdarma, nicméně některé mohou nabízet další funkce za poplatek. Důležité je také přečíst si recenze všech antivirových programů pro ujištění, že daný program je účinný.

Test antivirů

V roce 2023 byl pro antivirové testování důležitý, jelikož se poprvé začaly používat nové standardy k měření účinnosti různých antivirových řešení, a to tzv. AV-TEST.

Tento nový testovací standard má poskytnout komplexnější posouzení bezpečnostních schopností antivirových produktů a pomoci tak uživatelům se lépe rozhodnout, jaký antivir pořídit.

Standard AV-TEST tak slouží k hodnocení účinnosti antivirových řešení při odhalování a blokování hrozeb malwaru, neboli škodlivého softwaru.

Měří také výkonnost jednotlivých antivirů a jejich schopnost chránit před potenciálními útoky ze škodlivých webových stránek nebo phishingem. Testy se zabývají také falešně pozitivními a falešně negativními výsledky generovanými jednotlivými produkty a celkovou uživatelskou zkušeností.

Aby uživatelé mohli učinit informované rozhodnutí, který antivir je pro ně nejlepší, zavedl AV-TEST pro testovací cyklus 2023 také nové metriky. Tyto metriky zahrnují schopnost:

 • detekovat a blokovat škodlivé adresy URL
 • schopnost zabránit škodlivému stahování
 • schopnost chránit před stahováním z disků
 • schopnost detekovat škodlivé programy spuštěné na pozadí

Kromě těchto nových testovacích standardů představí AV-TEST také nové nástroje a techniky, které pomohou uživatelům vyhodnotit účinnost jednotlivých antivirů.

Mezi takové nástroje patří nástroj pro automatickou analýzu malwaru, který slouží k detekci a analýze škodlivých souborů a také platforma pro analýzu hrozeb, která poskytuje informace o nejnovějších hrozbách.

Testovací cyklus AV-TEST 2023 je důležitým milníkem pro testování jednotlivých antivirových programů a pomůže tak uživatelům se lépe rozhodnout, jaký antivirový program pořídit.

Nejlepší antivirus by měl ochránit počítač před elektronickými hrozbami během každodenního užívání.

Nejlepší antivirus

Na trhu je k dispozici mnoho antivirových programů, ale jaký je nejlepší antivirus?

Výběr závisí na individuálních potřebách a typu systému, který uživatel používá. Nejlepší antivirus by měl nabízet kompletní ochranu před všemi typy hrozeb a snadné užívání.

Mezi uživatelsky nejoblíbenější antiviry patří:

 • Avast
 • Bitdefender
 • Kaspersky
 • Norton

Avast je jedním z nejoblíbenějších dostupných antivirových programů. Nabízí základní ochranu proti virům a dalším škodlivým programům. Nabízí také funkce jako je ochrana e-mailu a webu.

Bitdefender je další oblíbený antivirový program. Je to také jeden z cenově nejdostupnějších antivirových programů.

Kaspersky je to také jeden z nejspolehlivějších dostupných antivirových programů.

Norton poskytuje vynikající ochranu proti virům a dalším škodlivým programům. Nabízí také řadu užitečných funkcí a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Bez ohledu na to, který antivirový program si uživatel vybere, je důležité, aby byl aktualizován nejnovějšími definicemi virů.

Nejlepší antivirus zdarma

Jaký je ten nejlepší antivirus zdarma?

Mezi ten nejlepší antivirus zdarma může patřit například:

 • Kaspersky Free

Kaspersky Free je antivirový program, který nabízí ochranu nejen před viry. Má také řadu dalších funkcí, jako je brána firewall, rodičovská kontrola a klávesnice na obrazovce. Navíc nezpomaluje počítač.

 • Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus je výkonný antivirový program. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a také herní režim, který umožní hrát hry bez přerušení.

 • AVG AntiVirus Free

AVG AntiVirus Free je spolehlivý antivirový program. Má tzv. skartovačku dat, která umožňuje bezpečně odstranit soubory.

 • Bitdefender Free Antivirus

Bitdefender Free Antivirus je bezplatný antivirový program, který nabízí ochranu před viry ale také phishingovými podvody a dalšími online hrozbami. Má také režim úspory baterie, který může pomoci prodloužit životnost baterie notebooku.

 • Comodo Free Antivirus

Comodo Free Antivirus je výkonný antivirový program. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a také funkci sandboxu, která umožňuje spouštět podezřelé programy v bezpečném prostředí.

Nejlepší free antivirus

Vybrat si ten nejlepší free antivirus tak nemusí být nic těžkého. Nejlepší free antivirus totiž může nabídnout řadu důležitých a užitečných funkcí a není tak potřeba platit za rozšířené verze.

Přesto je ale nutné antivirus pro pravidelnou ochranu aktualizovat, dále také kontrolovat počítač na přítomnost virů a dávat pozor na jakoukoli podezřelou aktivitu.

Díky těmto tipům tak může stačit verze antiviru, která je poskytována zdarma a bude ochrana počítače bude zajištěna.

Nejlepší antivirus pro Android

Používání mobilních telefonů je dnes už standardem. Nicméně souběžně s užíváním telefonů roste i počet škodlivých útoků na ně.

Především zařízení se systémem Android by se měly chránit před malwarem, viry a dalšími kybernetickými hrozbami. Jaký je ten nejlepší antivirus pro Android, který spolehlivě provádí čištění mobilu od virů?

Antivirový software pomáhá chránit zařízení se systémem Android před škodlivým softwarem tím, že skenuje soubory a aplikace a v případě nalezení škodlivých souborů na ně upozorní.

Pomáhá také chránit zařízení před phishingovými útoky, krádežemi identity a dalšími kybernetickými hrozbami.

Nejlepší antivirus pro Android by tak měl obsahovat komplexní ochranu zařízení, včetně ochrany webu a funkcí proti krádeži. Měl by být navržen tak, aby spolupracoval s operačním systémem zařízení a všemi aplikacemi v telefonu.

Online antivir

Online antivir představuje jeden z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout ochrany svých elektronických zařízení.

Online antivirové programy jsou určeny k odhalování a odstraňování škodlivého softwaru z počítače a jiných digitálních zařízení.

Fungují stejně jako jiné antiviry na principu skenování zařízení a souborů, které jsou v elektronických zařízení uložené. V nich pak hledají podezřelou aktivitu. Pokud zjistí cokoli podezřelého, postup je tkaé stejný – umístí infikované soubory do karantény nebo je rovnou odstraní a zabrání jim tak v dalším poškození.

Většina online antivirů je založena na předplatném, tedy na placení měsíčních nebo ročních poplatcích. Tento poplatek pokrývá náklady na software i na případné aktualizace a upgrady, které mohou být potřebné k tomu, aby byl systém chráněn před nejnovějšími hrozbami. Další článek se zabývá tím, jak vznikl internet, jak funguje a proč byl jeho vznik důležitý.

Online antivirové programy nabízí také další funkce, jako je skenování e-mailů, ochrana bránou firewall a rodičovská kontrola. Nicméně je důležité vybírat takový, který je pravidelně aktualizován.

Avast Free Antivirus recenze

Avast Free Antivirus je uznávaný a spolehlivý antivirový program, který poskytuje uživatelům komplexní ochranu před různými škodlivými hrozbami. Jaké má Avast Free Antivirus recenze?

Kromě toho, že poskytuje uživatelům vynikající ochranu proti virům a dalším elektronickým hrozbám, také blokuje škodlivé webové stránky.

Avast Free Antivirus je tak oblíbenou volbou mezi uživateli, kteří potřebují základní antivirovou ochranu a zároveň nechtějí platit za prémiový program.

Na co dále Avast Free Antivirus recenze upozorňují?

Avast Free Antivirus nejenže pravidelně aktualizuje svou databázi, nicméně také nabízí ochranu webu, která blokuje škodlivé stránky a zabraňuje uživatelům stahovat škodlivé soubory.

Navíc dokáže prohledávat paměť počítače, pevný disk a vyměnitelná média. Avast Free Antivirus má také režim sandboxu, který umožňuje uživatelům testovat podezřelé soubory v bezpečném prostředí před jejich spuštěním v počítači.

Uživatelé si chválí, že program je kompatibilní se systémy Windows, Mac a Android. Jako další výhody uvádí, že program se snadno používá a poskytuje vynikající ochranu před malwarem.

Někteří uživatelé chválí rozsah funkcí programu a jeho schopnost blokovat škodlivé webové stránky.